Datum zveřejnění: 
15. 4. 2021
Potřeba napřímo sdělit veřejnosti, co evropská vědecká komunita v současné době činí, aby posunula Evropu k budoucímu úspěchu v oblasti umělé inteligence (AI) ve stále rostoucí konkurenci dalších zemí, jako jsou USA nebo Čína, vede vědce k uspořádání akce „Evropská vize pro AI“. Online diskuse jsou naplánovány na čtvrtek 22. dubna 2021 a organizují je partneři celoevropského projektu VISION ve spolupráci se čtyřmi sítěmi excelentních center AI. Jedním z hlavních organizátorů je Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT).

Lidé, kteří se aspoň trochu zajímají o umělou inteligenci, získají přehled o tom, jak si Evropa v umělé inteligenci vede i jaké jsou dopady AI na evropskou ekonomiku a společnost. Tato akce je připravována ve vazbě na blížící se oficiální oznámení Evropské komise o nových předpisech, regulačním rámci a dalších investicích do umělé inteligence. V příštím týdnu se tak stane jednou z prvních příležitostí pro veřejnou diskusi k těmto novým plánům na evropské úrovni.

Vít Dočkal, vedoucí Projektové kanceláře CIIRC ČVUT, který zároveň řídí komunikační aktivity projektu VISION, považuje tuto událost za krok směrem k užší komunikaci evropské vědecké AI komunity s širokou veřejností: „Naším cílem je dostat mladé lidi, výzkumníky, inovátory, firmy i politiky alespoň virtuálně k jednomu stolu a diskutovat o ambiciózních evropských plánech pro umělou inteligenci i o rozvíjejícím se ekosystému AI excelence.“

Díky silné koordinační roli CIIRC ČVUT se podařilo na akci mezi diskutující, kteří představují špičky ve svých oborech, doporučit Saru Polak, členku meziuniverzitní neziskové iniciativy prg.ai, která se v poslední době stala jednou z nejvýraznějších tváří popularizace umělé inteligence mezi českou širokou i odbornou veřejností. „Osobnosti, které mají co říci k umělé inteligenci, byly do programu vybrány tak, aby reprezentovaly různé oblasti, a to jak odborné, tak i geografické. Jsme moc rádi, že má Česká republika díky Saře v programu akce své zastoupení,“ upřesnila Eva Doležalová z CIIRC ČVUT, která má koordinaci akce na starosti.

Online akce začíná ve čtvrtek 22. dubna 2021 v 11:00 hod, bude streamována na http://event.vision4ai.eu, zdarma a bez předchozí registrace. Návštěvníci se také mohou připojit ke třem paralelním sekcím podle svých preferencí, které se zaměřují na témata společnosti, průmyslu, dovedností a školení. Program bude veden v anglickém jazyce. Veřejnost bude moci do diskuzí vstupovat prostřednictvím chatu.

Kontaktní osoba: Eva Doležalová

Picture