Datum zveřejnění: 
31. 3. 2021
ČVUT se stalo v loňském roce součástí prestižní aliance šesti významných evropských technických univerzit s názvem EuroTeQ Engineering University. Alianci dále tvoří Technical University of Denmark, Eidhoven University of Technology, École Polytechnique, Technical University of Munich, Tallinn University of Technology a 45 průmyslových partnerů. O spoluřešení projektu mají rovněž zájem dvě univerzity, působící mimo EU, a to EPFL ze Švýcarska a Technion z Izraele. Pilotní tříletý projekt si klade za cíl vytvořit nový vzdělávací formát založený na výzkumu, inovacích a má také ambici vytvořit nový model inženýrského vzdělávání. Vznikne také nové ocenění EuroTeQ Honours a certifikát EuroTeQ Professional.
Ucházejte se o projekty na podporu zavádění inovativních prvků do předmětů vyučovaných v angličtině. Projekt v maximální výši 75 000 Kč může podat akademický pracovník do 30. 4. 2021, vybrané projekty budou financovány od května 2021
Výzvu k zapojení se akademických pracovníků s inovativními výukovými projekty do EuroTeQ Campus pro rok 2021 najdete na této stránce nebo v PDF formátu zde.
Přihlášku si stáhnete zde (formát MS Word).
K projektu je třeba připojit také finanční rozpočet, který vyplníte do tohoto formuláře (formát MS Excel). 

 

Základní oporou projektu EuroTeQ Engineering University je šest úzce propojených aktivit, které se dynamicky vyvíjejí. Jejich úkolem je vybudování meziuniverzitního kampusu EuroTeQ, vytvoření studentské soutěžně orientované platformy s názvem Collider, EuroTeQ Professional bude propojovat univerzity s firmami, Connector má za cíl propojování dalších zainteresovaných účastníků do projektu a rovněž dohled na kvalitu, dopad a udržitelnost projektu. The EuroTeQ Management koordinuje a řídí projekt a aktivita Sustainability & Outreach prezentuje a propaguje výsledky. 

V blízké budoucnosti vznikne výuková platforma, která studentům umožní získání vzdělání na partnerských univerzitách takovým způsobem, že by si z nabídky předmětů mohl student volit témata, která ho zajímají, a to napříč všemi partnerskými univerzitami. Z těchto předmětů by pak skládal zkoušku, která by se započítávala do celkového studijního hodnocení. Studenti by si tak mohli rozšířit své studijní i kariérní možnosti. Důležitým aspektem je také skutečnost, že spojení studentů z různého vzdělávacího a kulturního prostředí posune jejich tvůrčí myšlení, náhled na řešení problémů a rozvine jejich interkulturní komunikační dovednosti. 

V rámci projektu vzniká EuroTeQ Campus, který za ČVUT koordinuje doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová, prorektorka pro bakalářské a magisterské studium. Campus umožní studentům výběr kurzů a předmětů partnerských škol a možnost zapojení se do EuroTeQ Colliders. Již v zimním semestru akademického roku 21/22 bude možné v rámci konsorcia EuroTeQ studentům nabídnout alespoň jeden předmět z každé partnerské školy v bakalářském a alespoň jeden předmět v navazujícím magisterském studiu.

Další informace o zapojení ČVUT do projektu EuroTeQ Engineering University jsou k dispozici zde: https://www.cvut.cz/euroteq-engineering-university

Kontaktní osoba: Gabriela Achtenová