Datum zveřejnění: 
15. 2. 2021
Studenti vědeckých oborů a mladí výzkumní pracovníci mohou prezentovat své každodenní bádání v rámci mezinárodní soutěže v popularizaci vědy FameLab 2021, kterou pořádá již po jedenácté v České republice British Council a Cheltenham Festivals. Odborná porota hodnotí především obsah, srozumitelnost a schopnost zaujmout. Soutěžní prezentace jsou akceptovány v češtině, slovenštině nebo v angličtině.

Soutěžícím musí být minimálně 21 let a musí studovat nebo pracovat v České republice ve vědeckém oboru (biologie, chemie nebo fyzika), technickém oboru, medicíně nebo matematických oborech. Zúčastnit se mohou mladí vědci ze soukromého i veřejného sektoru.   

Pokud postoupíte do národního finále, očekává se, že se zúčastníte školení MasterClass (kombinace presenční a distanční výuky) a národního finále v Praze. Vítěz/ka národního finále bude reprezentovat ČR v mezinárodním finále (probíhá v angličtině). V mezinárodním finále soutěží vědci z Evropy, Asie, Ameriky, Austrálie a Afriky. Vítězem se stane ten, kdo je schopen vědecké téma uchopit zajímavě a vysvětlit publiku srozumitelně, poutavě a přitom vědecky správně.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE FAMELAB ČESKÁ REPUBLIKA

  • únor – březen 2021

Příjem přihlášek: do 7. 3. 2021

Oblastní kola - regionální kola formou živých vystoupení se pravděpodobně letos nebudou moci konat - přihlášení budou požádáni o zaslání video nahrávky svého vystoupení k posouzení odborné porotě.

  • duben 2021 

Příjem soutěžních video nahrávek (nebo oznámení dat regionálních kol, pokud by to situace umožňovala).

  • květen - červen 2021

Zveřejnění rozhodnutí poroty – oznámení jmen finalistů/ek.

MasterClass – víkendové školení pro vybrané finalisty/ky (datum bude upřesněno). 

  • září 2021

Národní finále, Praha

  • listopad 2021

Mezinárodní finále FameLab 2021, Cheltenham, Velká Británie (presenční formou, pokud to situace dovolí – bude upřesněno).

 

Přihlásit do sotuěže se můžete do 7. března 2021.

Plné znění podmínek včetně přihlášky najdete zde.    

Další informace o soutěži najdete zde