Datum zveřejnění: 
15. 1. 2021
Všechny fakulty a Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze se budou účastnit veletrhu Gaudeamus Praha 2021, který bude probíhat online formou. Zájemci budou mít k dispozici vyhledávač studijních programů s více než 12 000 možnostmi, profily 249 škol z ČR, 36 škol ze Slovenska, 320 fakult a 460 vzdělávacích institucí ze zahraničí, a v neposlední řadě záznamy přednášek o studiu a elektronický katalog možností studia po maturitě.

První přednáškový den odstartuje 19. ledna 2021, kdy mají přednášky i naše fakulty a MÚVS. Přednášková série poběží až do uzavření přijímání přihlášek na vysoké školy v dubnu 2021. Cílem přednáškových dní bude poskytnout studentům co nejvíce aktuálních informací o nabídce studia po maturitě, motivovat je ke správnému rozhodnutí při volbě vysoké školy nebo dalšího studia. Přednáškové dny budou vysílány živě na Facebook a YouTube „Gaudeamus – veletrh vzdělání“ a záznamy přednášek budou k dispozici ke zhlédnutí do konce června 2021. 

V jakých časech se bude prezentovat přednáškami ČVUT:

19. ledna

9.35 – 10.05 Fakulta elektrotechnická ČVUT 

10.45 – 10.50 Masarykův ústav vyšších studií ČVUT 

10.50 – 11.00 Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT 

11.00 – 11.15 Fakulta strojní ČVUT 

20. ledna

11.55 – 12.45 Fakulta architektury ČVUT

21. ledna

13.05 - 13.15 Fakulta stavební ČVUT

Přednáškové dny budou doplněny online prezentacemi vystavovatelů na portálech Gaudeamus.cz, Gaudeamus-sk.sk, v aplikaci Gaudeamus Guide pro studenty a rodiče, a v aplikaci Gaudeamus Advisor pro středoškolské pedagogy. Tyto online informační zdroje nabídnou kompletní kontaktní informace, rejstříky studijních oborů, informace o fakultách a přijímacím řízení na všech zúčastněných školách. Návštěvníkům budou také k dispozici vyhledávače studijních oborů, škol a fakult.

Celkem veletrhy Gaudeamus v České republice každý rok navštíví až 65 % studentů maturitních ročníků. Cílem veletrhů je provést studenty komplikovaným rozhodovacím procesem a pomoci jim správně učinit jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v jejich životě.

Další informace jsou na: www.gaudeamus.cz

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká