Datum zveřejnění: 
5. 1. 2021
Oblíbený den otevřených dveří Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) proběhne 21. ledna 2020 od 16.00 hodin, již podruhé v online podobě. Akce pod názvem „Den otevřených oken“ se neuskuteční přímo na fakultě, ale znovu v okně prohlížeče. Účastníci tak i na dálku zjistí, proč studovat informatiku právě na FIT ČVUT. Prohlédnou si prostory fakulty, dozví se, co mohou studovat jak v bakalářském, tak i magisterském studiu, a budou se moci zeptat na vše, co je zajímá.

Tentokrát si fakulta připravila streamované přednášky jak pro uchazeče o bakalářské, tak i o magisterské studium, ve kterých se od děkana fakulty doc. Marcela Jiřiny dozvědí vše potřebné o studiu a přijímacím řízení. Uchazeči se také budou moci interaktivně zeptat na cokoliv ohledně studia, a to jak vyučujících, tak i studentů, kteří budou odpovídat na jejich dotazy. Budou moci navíc i navštívit online infostánek, kde se dozvědí vše o studentském životě.

V rámci komentovaného 360° videa si mohou uchazeči prohlédnout ty nejzajímavější prostory fakulty, konkrétně specializované laboratoře, učebny a další studijní zázemí. Rovněž se budou moci během akce dopodrobna seznámit se všemi bakalářskými i magisterskými specializacemi, které fakulta ke studiu nabízí.

Akce je určena pro uchazeče o bakalářské i magisterské studium i širokou veřejnost. 

Odkaz na premiéru přednášek bude zveřejněn 21. ledna 2021 zde, kde najdete i více informací o akci.

Odkaz na Facebookovou Událost najdete zde.

Odkaz na Twitter najdete zde.

Kontakní osoba: Petra Svobodová Hejlová