Datum zveřejnění: 
5. 1. 2021
Fakulta strojní ČVUT v Praze pořádá 16. ledna 2021 od 16.00 hodin pro zájemce o studium, ale i širokou veřejnost virtuální prohlídku. Součástí programu budou návštěvy několika laboratoří a dílen, které jsou při běžných dnech otevřených dveří zavřené. Výjimečným bonusem bude prohlídka pracovišť budoucnosti. První je Digitální buňka s pětiosým obráběcím strojem a digitálním dvojčetem, pak experiment, při kterém je zkoušena pevnost stehů při operaci srdce. Třetí návštěva zamíří do Emisní laboratoře Centra vozidel udržitelné mobility, kde proběhlo testování vlivu emisí na živé buňky.

Na online prohlídku navazuje přednáška a diskuze formou chatu. Základní informace o studiu podá proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty strojní ČVUT doc. Jan Řezníček. Studenti z fakultního Engineering Student Clubu se pak podělí o zkušenosti ze svého studentského života. Vysvětlí, jak si správně vybrat obor studia, jak se řeší problémy související se studiem a jak se baví. Představí také možnosti dalšího odborného růstu. 

Celý program bude rozdělen do dvou bloků a v obou bude prostor na dotazy. První blok proběhne formou YouTube premiéry s možností chatu, kterého se zúčastní i děkan Fakulty strojní ČVUT prof. Michael Valášek a proděkan doc. Jan Řezníček. Druhý blok bude v režii studentů z Engineering Student Club a proběhne na platformě MS TEAMS.

Všem aktérům je možné během celé akce na chatu psát dotazy a brzy si přečíst odpovědi. Pokud se zájemce o studium chce zeptat na cokoliv, co souvisí se studiem, přijímací zkouškou nebo podmínkami pro přijetí, již nyní, stačí je napsat na helpdesk@fs.cvut.cz.

Odkaz na premiéru na YouTube a Událost v MS Teams bude zveřejněn do 14. ledna 2021 na https://fs.cvut.cz/dod-online/. Zde také najdete více informací o akci.

Kontakní osoba: Ladislav Lašek