Datum zveřejnění: 
29. 12. 2020
Modelování vývoje epidemické situace, vztah matematiky a českého jazyka, hudba v číslech, obraz jako algoritmus – to jsou jen některé z témat přednášek celodenního semináře Matematika pro život, který už potřetí pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy (UK). Kurz zařazený do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku (DVPP) je určen především učitelům středních a základních škol a v předchozích dvou letech byl vždy zájem vyšší než kapacita. Další ročník, který se uskuteční v pátek 15. ledna 2020 od 9.00 hodin, bude probíhat jak prezenčně v budově FJFI v Trojanově 13, Praha 2 (pokud aktuální epidemická situace dovolí), tak i online, takže kapacitní problémy nebudou.

„Díky online verzi letos nebudeme muset žádného zájemce odmítnout, naopak se mohou přihlásit třeba i studenti nebo veřejnost se zájmem o matematiku a její aplikace. Vybraní přednášející z různých institucí umí svá témata představit velmi zajímavě i neodborné veřejnosti – a právě to je cílem našeho semináře. Nabídnout učitelům zajímavá matematická témata, aby mohli pro tento předmět nadchnout své žáky,“ říká doc. Jan Vybíral z katedry matematiky FJFI (KM), který akci spolu s doc. Lubomírou Dvořákovou připravuje.

Program vždy zajišťují přední odborníci zabývající se aplikací matematiky v nejrůznějších oblastech. René Levínský z institutu CERGE využívá matematiku pro vysvětlování ekonomických jevů a teorii her, doc. Karel Oliva z Matematicko-fyzikální fakulty UK (MFF UK) se specializuje na matematickou lingvistiku, Jaroslav Hlinka z Ústavu informatiky AV ČR se věnuje fungování lidského mozku, Vítězslav Kala z MFF UK se zabývá teorií čísel a Jan Volec z FJFI zase takzvanými velkými grafy, které lze využít pro analýzu sociálních sítí či internetu… Učitele by mohla velmi zajímat také přednáška doc. Antonína Jančaříka z Pedagogické fakulty UK, který je odborníkem v oblasti didaktiky matematiky a zaměřuje se na využívání ICT ve výuce matematiky.

Akce Matematika pro život částečně vychází ze seriálu seminářů Matematické problémy nematematiků, který už řadu let společně připravuje FJFI spolu s MFF UK. Ve dvoutýdenních cyklech přináší studentům nejen uvedených fakult, ale díky online přenosům i studentům z dalších univerzit a dalším zájemcům různé přednášky. Většina z nich je přitom zaznamenána a je možné je sledovat i kdykoli později.

„Mezi matematiky se nemusíme vzájemně ujišťovat o krásách a kouzlu oboru našeho zájmu. A všechny tyto naše aktivity směřují k tomu, abychom pro tento předmět, jehož využití je prakticky nedozírné, získali další nadšené studenty,“ vysvětluje doc. Lubomíra Dvořáková.

Další informace o semináři a možnost registrace najdou zájemci na webových stránkách.

Kontaktní osoba: Jan Kadeřábek