Datum zveřejnění: 
23. 11. 2020
Dne 27. listopadu v době od 9.00 do 14.00 hodin bude na Fakultě dopravní ČVUT probíhat on-line Den otevřených dveří. Přednášky budou zaměřeny nejen na všeobecné informace o studiu, ale i na prezentace jednotlivých studijních programů. Organizátoři také nabídnou on-line prohlídky excelentních pracovišť fakulty, nebo prezentaci studentského týmu eFDrive.

Během akce se budou prezentovat například tato pracoviště: Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů, Dopravní virtuální realita, Mobilní měřící laboratoř, Dopravní sál Fakulty dopravní, Laboratoř simulací v letectví, Laboratoř provozu letecké dopravy, Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví,  Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů, Laboratoř rychlých dynamických dějů, Veřejná doprava v souvislostech a řada dalších.

Podrobnosti o Dni otevřených dveří jsou k dispozici zde: dod.fd.cvut.cz

Kontakt: dod@fd.cvut.cz