Datum zveřejnění: 
4. 11. 2020
Dne 19. listopadu 2020 od 9.00 do 12.00 hodin proběhne pomocí platformy Microsoft Teams konference nazvaná Krize COVID-19: VÝZVA PRO PROJEKTOVÉ TÝMY VE VĚDĚ A VÝZKUMU.

V úvodu konference zazní příspěvek na téma Krizový management - Kdo je připraven, není překvapen, který shrne základní principy a nástroje krizového managementu, včetně příkladů z praxe. Přednášející Jitka Tejnorová, jednatelka DMC management consulting, s. r. o.

V další části programu budou představeny výjimečné projekty, které vznikly jako odpověď na koronavirovou krizi. Projekty budou prezentovat řešitelé nebo členové projektových týmů z ČVUT v Praze a UJEP Ústí nad Labem.

Druhý blok programu bude zaměřen na nový rámcový program Horizont Evropa, který představí Mgr. et Mgr. Zuzana Čapková a RNDr. Monika Vrajová, Ph.D., z Technologického centra AV ČR. Následovat bude diskuze k tématům: MSCA postdoctoral fellowships a možnosti zapojení do kolaborativních projektů MSCA RISE, ERC Starting granty a témata Horizontu Evropa v oblasti zdraví se zaměřením na techniku.

Konference, konaná v rámci projektu LTI 18010, je určena pro doktorandy, mladé vědce, akademické pracovníky a odbornou veřejnost.

Pozvánku s programem konference najdete zde.

Kontaktní osoba: Ing. Monika Vodičková