Datum zveřejnění: 
16. 10. 2020
Ve dnech 6. až 7. listopadu se uskuteční na Fakultě architektury ČVUT Dny otevřených dveří. Z důvodu protiepidemických opatření převážně v on-line prostředí. Kromě obecných informací se uchazeči mohou přihlásit do kurzů výtvarné tvorby a deskriptivní geometrie nebo na přednášku o architektuře.

Zájemci budou mít příležitost ptát se nejen zástupců školy, ale také stávajících studentů na vše, co je o životě na FA zajímá. Podrobné informace o Dnech otevřených dveří a přihlášky na jednotlivé kurzy najdete na webu Fakulty architektury ČVUT v sekci Uchazeči. Termín podání přihlášek ke studiu na Fakultu architektury ČVUT je 30. listopadu 2020.

Více informací o přijímacím řízení najdete zde.

Kontaktní osoba: Romana Vylitová