Datum zveřejnění: 
19. 9. 2020
Rektor ČVUT v Praze vydal k současné epidemiologické situaci dopis studentům.

Vážené studentky, vážení studenti, 

epidemiologická situace na území hlavního města Prahy bohužel dospěla do nejvyššího stadia pohotovosti.  

V návaznosti na tuto situaci a na opatření Hygienické stanice Prahy budou od 21. 9. 2020 uzavřeny všechny pražské budovy pro studenty bakalářského a magisterského studia a veřejnost. Provoz menz, které nejsou součástí výukových budov, bude řízen rozhodnutím hygienických stanic jednotlivých pražských obvodů.

Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně a pobočky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a Fakulty dopravní v Děčíně kontaktní výuku neruší. Provoz je řízen nařízeními hygienických stanic okresů Kladno a Děčín, příkazem rektora a opatřeními děkanů těchto fakult. Upozornění pro studenty FBMI: předmět Tělesná výchova vyučovaný v Praze 6, Pod Juliskou, se do odvolání ruší.

Vážené studentky, vážení studenti. ČVUT se sice připravovalo na možnost nekontaktní výuky, ale všichni jsme věřili, že epidemiologická situace se nebude takto překotně vyvíjet a všechna pracoviště byla připravena Vás při kontaktní výuce uvítat. Namísto tohoto očekávejte během víkendu od vyučujících předmětů, na něž jste zapsáni, výzvy upozorňující na otevření Teamů jednotlivých předmětů v aplikaci MS-Teams (minoritně i v jiných systémech, dle zvyklosti fakult). V těchto aplikacích by měla probíhat online výuka zpravidla dle původně plánovaného rozvrhu pro výuku kontaktní. Z vývoje situace jsme smutní, těšili jsme se, že Vás budeme moci osobně v novém akademickém roce přivítat.

Opatření Hygienické stanice je v tuto chvíli platné do 31. 10. 2020. Všichni pevně věříme a doufáme, že situace se opravdu natolik zlepší, abychom se mohli od listopadu po zbytek semestru opět vídat a společně pracovat.

Přeji mnoho síly a zdraví Vám i Vašim rodinám.

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

rektor ČVUT v Praze