Datum zveřejnění: 
24. 7. 2020
Do 13. srpna 2020 si zájemci mohou podat přihlášku do těchto bakalářských studijních programů:

Biomedicínská a klinická technika, do oborů:

               o   Biomedicínská informatika v kombinované formě studia

               o   Optika a optometrie v prezenční formě studia

Specializace ve zdravotnictví, do oboru:

               o   Radiologický asistent v prezenční formě studia

Biomedicínská technika v prezenční formě studia - program je jako jediný na ČVUT akreditován se souhlasným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR a absolventi mohou bezprostředně po studiu vykonávat profesi biomedicínského technika bez nutnosti dalšího zdravotnického studia.

Informatika a kybernetika ve zdravotnictví v prezenční formě studia

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční formě studia

Ochrana obyvatelstva, do oboru:

               o   Plánování a řízení krizových situací v prezenční formě studia

Další podrobné informace najdete na https://www.fbmi.cvut.cz/cs/fakulta/aktualita/vyhlaseni-mimoradneho-terminu-prijimaciho-rizeni.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu: studijni@fbmi.cvut.cz

Kontaktní osoba: Ida Skopalová