Datum zveřejnění: 
3. 7. 2020
Na začátku července bylo vyhlášeno mimořádné kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 pro bakalářský studijní program Ekonomika a management na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Přihlášky lze podávat elektronicky do 21. srpna. Termín přijímacích zkoušek je stanoven na 31. srpna.

Kromě tohoto bakalářského programu otevírá Masarykův ústav vyšších studií mimořádné kolo i pro přijímací řízení magisterského studijního programu Projektové řízení inovací.

Podmínky přijímacích řízení a přihlášky naleznete na stránkách ústavu.

Kontaktní osoba: Pavel Andres