Datum zveřejnění: 
29. 4. 2020
ČVUT v Praze připravuje na 5. května od 19.00 hodin virtuální koncert z Betlémské kaple s mottem „Vám všem patří díky“. Vystoupí na něm soubor SALOME - Pásmo písní Karla Kryla pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru, jmenovitě Pavel Batěk, Barbora Plachá, Tomáš Kůgel a Petr Šťastný. Koncert bude poděkováním všem, kteří jakkoliv pomáhají v době krize způsobené COVID-19, především pak odborníkům a týmům zapojeným v celé řadě projektů.

SALOME je unikátní projekt mladých umělců, kteří osobitým a vytříbeným způsobem navazují na vynikající hudební potenciál písní Karla Kryla, které jsou stále aktuální. Na programu zazní písničky Karla Kryla v úpravě Michala Vejskala: Veličenstvo Kat, Karavana mraků, Bratříčku zavírej vrátka, Salome a mnoho dalších.

Úvodní slovo ke koncertu budou mít prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium, a Ing. Radek Holý, Ph.D., prorektor pro informační systém.

Stream bude na: https://youtu.be/F7uYyJAvDjE

Kontaktní osoba: Lucie Štěpánová