Datum zveřejnění: 
20. 4. 2020
Ve dnech 1. až 3. května proběhne inovační online hackathon. Talentovaní studenti zde spojí své síly s odborníky, aby pomohli firmám vyrovnat se s ekonomickými následky koronaviru. Cílem je vymyslet inovace, které pomohou firmám, institucím či organizacím zmírnit dopady současné nepříznivé situace. Tématy budou například pomoc Praze, vzdělávání či stabilizace firem. Akci organizují především studenti a zaměstnanci Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) za podpory hlavního města Prahy či iniciativy prg.ai.

Mnoho domácích firem vinou epidemiologických opatření výrazně ztrácí na prosperitě a jejich budoucnost je přinejmenším nejistá. Na online hackathonu budou studenti spolu s inovátory a zástupci firem hledat  řešení vedoucí k budoucí prosperitě. 

Některé firmy zvažují možnosti, jak se ekonomicky vypořádat se současnými epidemiologickými omezeními. Hackathon je proto pro ně příležitostí, kde inovátorům přednesou problém a ti vymyslí vhodné řešení, které bude implementovatelné do praxe. Výsledkem by měly být nové nápady na služby či produkty, které firmám pomůžou se co nejlépe vzpamatovat a udržet si konkurenceschopnost směrem do budoucna.

Na hackathonu budou fungovat také mentoři, tedy lidé z řad odborné veřejnosti, kteří budou  týmům s jejich projekty pomáhat. Jako motivace inovátorům poslouží kromě neocenitelné spolupráce se zkušenými experty i následná spolupráce na výsledných projektech.

Firmy, instituce či organizace se do hackathonu mohou zapojit tak, že do 29. dubna 2020 zašlou své návrhy projektů (problém, který potřebují vyřešit) přes jednoduchý webový formulář na webové stránce akce. Následně budou z návrhů ve spolupráci s mentory formulována konkrétnější zadání pro zúčastněné týmy inovátorů, aby byl výsledek co nejefektivnější.  Jako témata projektů organizátoři zvolili kromě inovací pro firmy také inovace pro město, online vzdělávání či online zdravotnictví. Díky zapojení prg.ai očekávají také hojné využití moderních metod umělé inteligence. Výsledné projekty by měly být uchopitelné v praxi a rozvíjené s konkrétními firmami, městem či státem. Více informací lze nalézt na webové stránce www.unihack.cz.

Kontaktní osoba: Ondřej Brém