Datum zveřejnění: 
10. 3. 2020
Vážené studentky, vážení studenti, včera jsem vydal příkaz, který radikálně omezil činnost naší univerzity na následující dva týdny. Rád bych vám k tomuto kroku podal podrobnější informaci, abyste porozuměli důležitosti tohoto kroku a důvodům, které nás k němu vedly.

Jak jistě víte, probíhající epidemie onemocnění Covid-19 v posledních dnech pronikla do České republiky. Tato epidemie dokázala v Itálii během 20 dnů narůst z jednotkových čísel nakažených na 9000 potvrzených případů ve chvíli, kdy vám píšu tento dopis. Jak ukazují analýzy z Koreje, neodhaleno zůstává velké množství nakažených, kteří nepociťují žádné příznaky, a proto se volně pohybují v populaci a dále šíří virus. Tento komunitní transport je velmi obtížně ovlivnitelný a pouze karanténní opatření, která zavádí italská vláda, mají potenciál tento nárůst zastavit. Itálie se do této situace dostala kvůli lehkomyslnosti osob, které podceňovaly nebezpečí a neomezily dostatečně skupinový kontakt.

Možná vám budou počty nakažených připadat nízké, ale nenechte se mýlit. Velké množství případů není zpozorováno a každá osoba šířící onemocnění nakazí více dalších ve srovnání např. s chřipkou. Zásadní je ovšem to, že onemocnění Covid-19 je velmi nebezpečné pro starší osoby. Pro vás, mladé a zdravé, představuje riziko jen mírně vyšší než těžší chřipkové epidemie. Pro osoby nad 55 let je již toto riziko mnohonásobně vyšší a pro osoby nad 75 let již nebezpečí skonu překračuje 10 % (oproti přibližně 0,1 % u běžné chřipky). Ten největší úkol, který před sebou máme, je maximální ochrana naší starší generace. Nesmíme se tedy nechat zmást malým dopadem na mladé a musíme mít na paměti odpovědnost k těm starším, na které bychom nemoc mohli přenést.

K minimalizaci rizika šíření nákazy je třeba se v maximální míře rozptýlit a nepobývat ve větších kolektivech. Proto jsme přistoupili ke zrušení výuky. Důležité ovšem je, abyste se v době, kdy výuka nebude probíhat (respektive bude probíhat distančně), v maximální možné míře rovněž vydali domů a nezůstávali na kolejích! Prosím, kdo má tu možnost, nechť odcestuje domů a volno stráví tam. Takto můžeme totiž minimalizovat i pravděpodobnost výskytu nákazy na kolejích. Praha 6 má v tuto chvíli velkou koncentraci případů nákazy, a je tedy důležité minimalizovat i toto riziko.

Milé studentky, milí studenti, zastavení výuky je samozřejmě znepříjemněním vašeho studentského života. Chtěl bych vás ujistit, že vedení univerzity se postará o to, aby se toto přerušení neprojevilo negativně, aby vám vyučující vyšli vstříc, poskytovali vám v maximální míře podporu, informace a studijní materiály. Kdybyste naráželi na problémy, prosím napište nám (paní prorektorce Achtenové, která má na starosti studentské záležitosti) – problémy vyřešíme. Budeme také připravovat univerzitu na maximální využití distanční výuky, neboť je možné, že přerušení výuky by mohlo být i delší (závisí na vývoji situace).

Milé studentky, milí studenti, chtěl bych vám ještě říct něco o překonávání těžkých situací. Jste mladí, a tak jste se s krizovými situacemi třeba ještě nesetkali. Já už jsem jich zažil několik, proto bych vám doporučit, že asi nejdůležitější je mít dobrou a veselou mysl, nebát se a nepanikařit, vše promyslet a analyzovat na základě všech dostupných dat a racionálně řešit situaci. Prosím proto, pokuste se i v omezeních, která nás čekají, najít to pozitivní – třeba čas na samostudium nebo použití moderních metod výuky, zkuste popřemýšlet, jak můžete pomoci chránit starší a nemocné, zkuste si také odpočinout a nebýt ve stresu z budoucnosti – vše se vyřeší. Stres sám škodí a je dobré a potřebné s ním bojovat. Pokud vás něco bude trápit a nebudete si vědět rady, napište nám, paní prorektorce Achtenové, mně nebo paní kancléřce Orgoníkové, my vám pomůžeme.

S pozdravem,

Vojtěch Petráček

Rektor ČVUT