Datum zveřejnění: 
11. 2. 2020
Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty (ICWD) ČVUT pořádá do 14. února v budově ČVUT-CIIRC výstavu posterů. Ta demonstruje reflexi studentů ČVUT k rozvojovým a humanitárním problémům světa. Před tvorbou projektu si každý jednotlivec či skupina vybrali oblast, ve které cítili potřebu přispět technickým projektem. Poté provedli komplexní vyhodnocení podmínek na místě: od klimatu, přes dostupnost a vlastnosti materiálů, technologie na místě používané, dopravu až po sociální a kulturní zvyklosti místních obyvatel. Na základě toho vznikly projekty škol, školek, komunitních center, malých klinik a podobně.

Cílem výstavy je demonstrovat, že ČVUT se věnuje celému spektru vědění, kromě robotů a inteligentních budov, i architektuře pro ty nejvíce potřebné. Důraz při projektování byl kladen na funkčnost, uchopitelnost, opravitelnost a replikovatelnost. Stavby by měly především sloužit daným provozům, použité technologie by měly být srozumitelné místním obyvatelům, kteří by ji také měli umět opravit a replikovat v místních podmínkách. Většina prezentovaných projektů vznikla díky mezinárodním studentům v rámci výuky předmětů Inženýrství v rozvojových zemích, Civil Engineering in Developing Countries a Specializovaný projekt 2, vyučovaných na katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT.

Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty (International Centre for World Development) zahájilo na ČVUT svou činnost v roce 2018. Centrum je multioborová akademická platforma usilující a rozšíření nabídky technického vzdělávání v oblasti mezinárodních (nejen) rozvojových projektů. „Usilujeme o zkvalitnění a rozšíření možností vzdělávání v oblasti technických aspektů humanitárních a rozvojových projektů a o prohloubení spolupráce mezi akademickou sférou a organizacemi zapojenými v realizaci rozvojových projektů,“ uvádí Jan Tilinger. Video o centru najdete zde.

Samotný předmět Engineering in developing countries, je často vyhledávaný zahraničními studenty a je unikátní nejen v české republice, ale i v kontextu evropského vzdělávání obecně.

Kromě této výstavy pořádá centrum také pravidelný cyklus přednášek pro studenty a veřejnost s názvem Rozvojové středy, kde jsou prezentovány technické projekty realizované nejenom českými organizacemi v zahraničí. Kromě zástupců organizací, jako jsou Red Cross, Lékaři bez hranic, Člověk v tísni, Kedjom Keku, Siriri nebo České rozvojové agentury, přednášeli také přední odborníci, např.: doc. Miroslav Sedláček, Ing. arch. Jindřich Ráftl, Ing. Ondřej Horký Hlucháň, Ph.D., nebo armádní specialista Mgr. Radek Thums.

Více informací o přednáškách najdete na: http://icwd.cvut.cz/

Kontaktní osoba: Jan Tilinger