Datum zveřejnění: 
7. 2. 2020
Předmětem soutěžního workshopu je řešení nové expozice pro ČVUT na evropských veletrzích pomaturitního a celoživotního vzdělávání – Gaudeamus v Praze, Brně a Bratislavě. Účelem této soutěže je přijít s krásnými, kultivovanými a důstojnými řešeními, atraktivními pro cílovou skupinu středoškolských studentů. Vzniklé návrhy budou důležitým podkladem pro další diskusi o podobě nového stánku. Workshop je určen pro studenty bakalářských a magisterských programů všech fakult a součástí ČVUT v Praze. Soutěžit je možné jako jednotlivec i jako tým.

Workshop se bude konat od pátku 28.února do neděle 1. března 2020 na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Jedná se o ideový architektonický workshop.

Program:

Zahájení v pátek 28. února 2020 v 10.00 hod. v místnosti č. 112/113 na FA ČVUT

shrnutí zadání a podmínek organizátorem workshopu, případné poslední dotazy

přednáška přizvané odbornice Ing. arch. MgA. Lenky Bednářové, Ph.D., v 11.00 hod.

● Veletrh Gaudeamus (obsah, cílová skupina, koncepty účastí, architektonické postupy)

prostor pro práci na FA – 10.00 – 22.00 hod.

sobota 29. 2. 2020 prostor pro práci na FA – 8.00 – 20.00 hod.

přednáška přizvané odbornice Ing. arch. MgA. Lenky Bednářové, Ph.D., v 10.00 hod.

● Technologie v oblasti výstavnictví (koncept, modularita, materiálová a technická řešení, grafika, osvětlení)

možnost konzultací s přizvanými odborníky.

neděle 1. 3. 2020 prostor pro práci na FA – 8.00 – 12.00 hod.

do 12.00 – odevzdání návrhů

14.00 – veřejné prezentace výsledků (6 minut na prezentaci + dotazy, diskuse, max. 15 minut) v místnosti č. 112/113

Ceny a odměny spojené s účastí na soutěžním workshopu:

  1. místo – 10 000Kč
  2. místo – 6 000Kč
  3. místo – 4 000Kč

Porotci:

Ing. arch. Vojtěch Hybler – architekt ze studia Archport

Ing. arch. Alena Hyblerová – architektka a grafička, Art director časopisu Intro

prof. ak. soch. Marian Karel – designer, výtvarník a sochař

prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka – architekt a scénograf

Soutěžní podmínky: ZADÁNÍ

Závazná přihláška na workshop zde.

Fotografie současné expozice

Podklady k současné expozici