Datum zveřejnění: 
14. 1. 2020
České vysoké učení technické v Praze se v letošním roce, ve dnech 21. až 23. ledna, bude opět celoškolsky prezentovat na XIII. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2020, který je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia. Veletrh návštěvníkům nabídne 306 zastoupených univerzit, vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí. Bude se konat na výstavišti PVA Expo v Praze Letňanech, v hale 4 a pro veřejnost bude otevřen v úterý a ve středu od 8.00 do 16.00 hodin a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin.

V interaktivní expozici ČVUT se návštěvníci a zájemci o studium dozví veškeré důležité informace o přijímacím řízení a studijních programech na jednotlivých fakultách. Budou mít možnost seznámit se s pedagogy a především se studenty ČVUT. Ti budou návštěvníkům veletrhu předávat své zkušenosti o studiu, o možnostech vycestovat do zahraničí na studijní pobyty a stáže nebo pohovoří o zajímavých projektech, do kterých se během studia zapojují.

Fakulty ČVUT a Masarykův ústav vyšších studií se budou prezentovat nejenom na naší expozici, ale i na přednáškách, které budou v rámci veletrhu pro návštěvníky a pedagogy organizovány.

Nad letošním veletrhem převzali záštitu: MŠMT, rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., poslanec Parlamentu ČR prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D., velvyslanec Francie v České republice pan Roland Galharague a velvyslanec SRN v ČR pan Nick Archer.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká