Datum zveřejnění: 
5. 11. 2019
Fakulty a součásti ČVUT si pro zájemce o studium tradičně připravily Dny otevřených dveří. Středoškoláci se během nich dozví, jaké je to studovat na naší univerzitě, co vše mohou studovat a které zaměření pro ně bude nejlepší, a to přímo na půdě fakult nebo Masarykově ústavu vyšších studií.

První takový den proběhne 8. listopadu na Fakultě architektury a ihned za ním následuje Fakulta strojní, která otevře své dveře 9. listopadu.

Fakulta elektrotechnická a Fakulta stavební se zájemcům představí v pátek 15. listopadu, na Fakultě stavební si přichystali program i další den, tedy 16. listopadu.

Fakultu dopravní a Fakultu biomedicínského inženýrství bude možné navštívit 22. listopadu.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská se bude prezentovat v úterý 26. listopadu a Masarykův ústav vyšších studií ve středu 27. listopadu.

Poslední den otevřených dveří v tomto roce proběhne 7. prosince na Fakultě informačních technologií.

Kontaktní osoba: Jan Škvařil