Datum zveřejnění: 
1. 11. 2019
Horečnatou atmosféru listopadových událostí roku 1989 si Fakulta stavební ČVUT v Praze připomene dvěma propojenými výstavami. Ve fotografické expozici se představí dnes již mnohdy ikonické záběry Karla Cudlína, Jaroslava Kučery, Dany Kyndrové, Jana Šilpocha, Pavla Štěchy a Jiřího Všetečky. V atriu fakulty bude probíhat výstava dobových plakátů týkajících se revolučních dnů listopadu 89 a Občanského fóra. Výstavy s názvy „Listopad 89 v dokumentární fotografii“ a „Plakáty sametové revoluce“ se budou konat na Fakultě stavební ČVUT v termínu od 5. listopadu do 2. prosince 2019.

Cílem výstavy je připomenout studentům a návštěvníkům fakulty revoluční dobu před třiceti lety a vytvořit prostor pro diskuzi. Fotografie předních českých dokumentaristů přitom prezentují jak obecně známé záběry, tak se tu ukazují fotografie, které byly vidět jen minimálně. Zaujme i tematická pestrost, setkání politiků na veřejných místech se tu mísí se záběry z demonstrací či detaily umocňujícími sílu okamžiku.

Unikátní atmosféru pomohou navodit i plakáty, které nebudou instalovány konformně do ucelené expozice, ale rozmístěny do prostoru vstupního atria fakulty. Polepené sloupy a stěny budou evokovat dobu, kdy bylo nápisy, hesly a plakáty oblepeno takřka vše.

Kontaktní osoba: Lidmila Kábrtová

Picture