Datum zveřejnění: 
29. 10. 2019
V neděli 17. listopadu se od 19.00 hodin v Betlémské kapli uskuteční slavnostní koncert, pořádaný ČVUT společně s nadací Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Účinkuje Sbor a Orchestr Univerzity Karlovy v Praze s dirigentem Haigem Utidjianem a zazní skladby Bedřicha Smetany, Viléma Tauského a Antonína Dvořáka. Oslavy výročí se budou konat i dopoledne, kdy v 9.00 hodin proběhne před budovou Hlávkovy koleje v Jenštejnské ulici vzpomínková slavnost k Mezinárodnímu dni studenstva a státnímu svátku 17. listopadu.

Na koncert je nutné registrovat se na e-mailu lucie.stepanova@cvut.cz, a to do 12. listopadu 2019.

Na vzpomínkové slavnosti zazní projevy prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc., předsedy nadace Nadání, místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha, prof. PhDr. Jozefa Leikerta, Ph.D., za organizaci bojovníků za svobodu, doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., rektora ČVUT, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., rektora Univerzity Karlovy, a Mgr. Michala Zimy, zástupce Studentské komory Rady vysokých škol.