Datum zveřejnění: 
15. 10. 2019
Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček společně s předsedou Akademického senátu Fakulty elektrotechnické prof. Ondřejem Jiříčkem zve členy akademické obce, zaměstnance a přátele fakulty na inauguraci prof. Petra Páty děkanem Fakulty elektrotechnické ČVUT. Inaugurace proběhne 30. října od 11.00 hodin v Betlémské kapli.

Prof. Páta byl jmenován děkanem na funkční období 1. 7. 2019 až 30. 6. 2023.

Kontaktní osoba: Radka Šmajsová