Datum zveřejnění: 
20. 9. 2019
V pátek 27. září od 17.00 do 23.00 hodin proběhne další ročník akce Noc vědců. Jako každý rok i letos ČVUT otevře své prostory v Kampusu Dejvice, v centru Prahy i na pracovišti v Děčíně. Během celého večera bude připravený bohatý program, v rámci kterého mohou návštěvníci nahlédnout do jindy nepřístupných prostor, vyzkoušet si vědecké experimenty, nebo se dozvědět, co je nového ve světě vědy a techniky. Ale taky si zahrát hry a pobavit i ty nejmenší. Letošní téma „Šetrně k planetě“ představí, kam bude vývoj nových věcí směřovat.

Fakulta stavební zve na sérii přednášek odborníků k tématu „Šetrně k planetě“. V prostoru atria fakulty budou k vidění a prozkoumání různé stavební materiály a jejich příběhy, jak se chovají k naší planetě. Připravili jsme pro Vás také speciální výstavu k Mezinárodní studentské soutěži Multi-Komfortní dům, jejíž téma pro rok 2019 bylo oživení a opětovné spojení oblasti v okolí stanice metra Crescenzago s městem v souladu s vizí #milano2030. Můžete se těšit i na další ukázky práce našich studentů programu Architektura a stavitelství. Dále bude pro návštěvníky, nejen ty menší, připraven pestrý interaktivní program. Celou atmosféru večera dokreslí zajímavá světelná instalace.

Před vstupem na Fakultu strojní bude k vidění poslední model formule se spalovacím motorem z dílny týmu Formula student CTU CarTech. Studenti také předvedou formuli FS.11, kterou vyvinuli s použitím mnoha nových technologií. Představí vám také své úspěchy na závodním poli. Dozvíte se o soutěžích, kterých se tým účastní anebo sám přímo pořádá. Se členy týmu si můžete osobně pohovořit o vývoji, materiálech a použitých technologiích.Ve vestibulu fakulty můžete obdivovat studentský projekt letadla, postaveného týmem Chicken Wings pro mezinárodní soutěž Air Cargo Challenge. V nedalekém sále v přízemí se bude promítat 3D model naprosto nového turbovrtulového motoru GE Catalyst, který se úspěšně testuje v našich laboratořích.

Fakulta elektrotechnická přichystala večer plný zážitků, workshopů, her a ukázek. Budete si moci sestříhat vlastní film nebo se podívat na leteckou přístrojovou techniku. Dozvíte se jak přežít v přírodě a netratit vymoženosti moderní komunikace a mnoho dalšího. Tím nejzajímavějším je například eForce – elektrická formule. Dosud nejúspěšnější monopost týmu eForce FEE Prague Formula, který si studenti ČVUT navrhli a zkonstruovali sami. V laboratořích katedry měření si můžete vyzkoušet elektronické, magnetické a elektromagnetické modely, jako jsou magnetický levitátor, laserový dálkoměrný skener, diamagnetická levitace, termovizní senzory, time-of-light kamera, mini-vozítko ovládané přes WiFi a sledující čáru, analyzátor zvukového spektra, automat na počítání hodu kostkami, tester paměti, mikropočítač pro děti (BBC micro:bit). Pro děti bude přichystána kouzelnická místnost studentek wITches a mnoho dalších zajímavostí.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská se bude prezentovat v budově v Břehové ulici. Na programu bude představení takřka nevyčerpatelného zdroje energie v podobě tokamaku Golem, komentovaná prohlídka virtuálního radioterapeutického simulátoru a samozřejmě různé zajímavé přednášky. Návštěvníci také budou moci řídit štěpný jaderný reaktor - tedy jeho model. A kdo se včas přihlásí, může se pokusit v rámci únikové hry pokusit včas uprchnout z nebezpečné laboratoře.

Fakulta dopravní otevře budovu v kampusu Albertov. V průběhu odpoledne a večera budete mít možnost navštívit tato excelentní pracoviště fakulty dopravní sál, kde zkusíte řídit železniční uzel, letecký simulátor, automobilový simulátor a mnoho dalšího. 

Fakulta biomedicínského inženýrství se letos bude prezentovat v budově ČVUT – CIIRC. V průběhu večera zazní jsou přednášky o bioreportérech, což jsou geneticky upravené mikroorganismy, které jsou schopni monitorovat toxicitu těla. Další přednáška je na téma Dezinfikovat, nebo čistit a dozvíte, jak mohou vznikat alergie a co je přílišná pečlivá hygiena. Dále je připravená celá řada workshopů, návštěvníci budou moci nahlédnout do sanitky, vyzkoušet si detektor lži, dokonce si můžete ověřit, jestli stále smí řídit bez brýlí.

Na Fakultě informačních technologií bude možné objednat si kávu u robota, nebo si s ním zahrát kostky. Zpřístupněna bude také laboratoř SAGELab. Ta se používá ke komunikaci s podobnými zařízeními a může se v nich provádět společný výzkum i přes to že jsem místa od sebe vzdálena tisíce kilometrů. Pozornosti zajisté neunikne ani nový dron, který má 1,2 metrů v průměru a jehož systémy dokáží detekovat různé objekty dokonce i zaznamenávat biometrické údaje pohybujících se osob.

Odborníci z Masarykova ústavu vyšších studií se zaměří na témata ekologie, třídění odpadu, ochrana životního prostředí. Jaký je ale pohled ekonomů na tuto problematiku a kolik to všechno vlastně stojí? To je možné se dozvědět v přichystaných přednáškách. 

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) nechá návštěvníky nahlédnout do Testbedu pro Průmysl 4.0, Národního centra Průmyslu 4.0 a Centra města budoucnosti. V Testbedu bude připravena robotická montážní linka provádějící automatickou montáž a demontáž modelových autíček, hry ve virtuální realitě, rozšířená realita s Microsoft HoloLens, průmyslový autonomní mobilní robot KUKA KMR, vzdálená údržba s využitím rozšířené a virtuální reality, robotický barman hostům připraví jimi zvolený nápoj. V Centru města budoucnosti si lze prohlédnout model chytrého města s patřičnými vizualizacemi a simulátory fungování chytrých řešení a dále bude možné vyzkoušet si i chytré odpadkové koše, sloupy veřejného osvětlení, technologie chytré domácnosti a další.

Program Noci vědců na ČVUT v Děčíně zajišťují Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a Fakulta dopravní. Návštěvníkům umožní seznámit se se zajímavými projekty z dílny univerzity a nabídnou unikátní příležitost nahlédnout do prostor, které za běžného provozu nejsou veřejnosti přístupné. Program na děčínském pracovišti je připraven od 18.00 do 22.00 hodin.

Kontaktní osoba: Jan Škvařil