Datum zveřejnění: 
13. 9. 2019
České vysoké učení technické v Praze, konkrétně Fakulta stavební, Fakulta elektrotechnická, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta dopravní, Fakulta biomedicínského inženýrství, Fakulta informačních technologií a Masarykův ústav vyšších studií, budou od 24. do 26. září představovat svoji nabídku bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na veletrhu GAUDEAMUS – AKADÉMIA v Bratislavě, největším veletrhu vzdělávání na Slovensku.

ČVUT se bude prezentovat ve vlastní barevné expozici ve stánku číslo 12. Veletrh bude přístupný ve dnech 24. a 25. září od 8.00 do 16.00 hodin a 26. září od 8.00 do 14.00 hodin.

Kontaktní osoba: Ida Skopalová