Datum zveřejnění: 
11. 9. 2019
Nové léky využitelné například v boji s rakovinou, přepracování vyhořelého jaderného paliva pro opětovné využití a snížení jeho nebezpečnosti, vytvoření pevnějších stavebních materiálů či likvidace kůrovce elektrickým proudem – to jsou jen některé z vědeckých úkolů z oblasti chemie, na kterých pracují vědci ČVUT. O tom všem se dozvědí účastníci celodenního semináře Chemie na ČVUT, který proběhne v pátek 22. listopadu pod záštitou rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka jako akreditovaná akce Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Je tedy určen především učitelům středních škol, ale je otevřený i pro jejich studenty a další zájemce.

Přestože si ČVUT veřejnost zpravidla spojuje se strojírenskými, elektrotechnickými, stavebními a jadernými obory, své místo na nejstarší české technické univerzitě má i chemie. Dvě z osmi fakult ČVUT mají dokonce chemii v názvu jedné ze svých kateder: katedra jaderné chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) a katedra materiálového inženýrství a chemie Fakulty stavební (FSv). S chemií se ale studenti setkají také na Fakultě elektrotechnické (FEL). A chemie je důležitou oblastí také v Kloknerově ústavu, který je také součástí ČVUT a který se zabývá především stavebními materiály. Obor jaderná chemie na FJFI nabízí unikátní kombinaci chemie, fyziky, matematiky a následnou možnost specializace na aplikovanou jadernou chemii či jadernou chemii v biologii a medicíně. Na Fakultě stavební je chemie nedílnou součástí oboru Materiálové inženýrství, který vychází i z poznatků dalších vědních oborů, jako je fyzika, fyzikální chemie, matematika, programování atd. Materiáloví inženýři jsou tak schopni navrhovat hmoty „šité na míru“ a vyrábět stavební materiály s předem naprogramovanými vlastnostmi pro tu kterou stavební konstrukci nebo daný prvek stavby.

Po stručném představení aktuálního výzkumu čtyř fakult, které chemii běžně využívají ve výuce i vědecké činnosti, bude následovat blok přednášek předních odbornic a odborníků v různých chemických disciplínách. Prof. Milena Pavlíková z katedry stavebních materiálů FSv představí roli chemie při zkoumání stavebních materiálů, Daniel Dobiáš z Kloknerova ústavu pohovoří o postupech chemické analýzy při diagnostice stavebních konstrukcí. V odpoledním bloku seznámí posluchače doc. Jana Nábělková z katedry zdravotního a ekologického inženýrství Fakulty stavební s možnostmi chemického rozboru vody a půdy, přednášku na téma biosenzory přednese prof. Bohuslav Rezek z Fakulty elektrotechnické a jadernou chemii a f-prvky ve výuce na střední škole představí Petr Distler z FJFI.

Na přednášky navážou souběžné bloky laboratorních cvičení rozdělené po jednotlivých fakultách, v rámci kterých si zájemci pod dohledem odborníků vyzkouší například analýzu vody a půdy či stavebních materiálů, měření prvkového složení materiálů fluorescenční analýzou či práci s 3D gelovými dozimetry nebo různé další úlohy oblasti jaderné chemie.

Seminář je pro vyučující na SŠ a jejich studenty zdarma a je ve spolupráci se Vzdělávacím institutem LETEC akreditován jako kurz DVPP.

Kontaktní osoba: Jan Kadeřábek