Datum zveřejnění: 
19. 8. 2019
Mimořádné přijímací řízení pro bakalářské studium vyhlásily Fakulta elektrotechnická, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Masarykův ústav vyšších studií a Fakulta strojní.

Fakulta elektrotechnická nabízí možnost mimořádného přijímacího řízení pro prezenční studijní programy Elektrotechnika, energetika a management, Elektronika a komunikace, Otevřená informatika, Otevřené elektronické systémy, Softwarové inženýrství a technologie a Lékařská elektronika a bioinformatika a dále také pro kombinovaný studijní program Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika. Přihlášky lze podávat do 2. září 2019.

Do 5. září 2019 lze podávat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení  do bakalářského a do navazujícího magisterského studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Pokud uchazeči do 5. 9. 2019 doloží splnění některé z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky (uvedeny ve Vyhlášení a v bodech II-2d. ii. nebo II-3d. ii. směrnice), obdrží elektronicky garanci děkana o přijetí. Jinak je čeká náhradní termín přijímací zkoušky pro 2. kolo dne 10. 9. 2019 v 10.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2.

Také Masarykův ústav vyšších studií vyhlašuje mimořádné kolo přijímacího řízení. Zájemci o studijní program Specializace v pedagogice se mohou hlásit do bakalářských oborů Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Učitelství odborných předmětů, zájemci o ekonomické vzdělání do bakalářského studijního programu Ekonomika a management a magisterského studijního programu Projektové řízení inovací. Přihlášky je nutno podat do 23. srpna 2019.

Až do 6. září lze také podávat přihlášky ke studiu na Fakultě strojní.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká