Datum zveřejnění: 
8. 8. 2019
Od 9. srpna do 1. září probíhá v pražské Invalidovně výstava Architektura. Na ní si zájemci mohou prohlédnout 25 projektů postupujících do finále studentské soutěže INSPIRELI AWARDS. Jedná se o studie v kategorii „Návrh ambasády ČR v Addis Abebě v Etiopii“. Tuto speciální soutěžní kategorii vypsalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze, katedrou architektury, a podle vítězného návrhu by ambasáda měla skutečně vzniknout. Spolu s tím se na výstavě představuje i výběr bakalářských a diplomových prací studentů Fakulty stavební ČVUT v programu Architektura a stavitelství v tomto akademickém roce. Návštěvníci tak mají unikátní možnost seznámit se s vnímáním architektury v podání studentů – budoucích architektů.

Soutěže INSPIRELI AWARDS ve speciální kategorii „Návrh ambasády ČR v Addis Abebě“ se zúčastnilo 474 studentů z 38 zemí s 281 projektem. Mezinárodní porota složená z architektů z celého světa a zástupců vyhlašovatele soutěže - Ministerstva zahraničních věcí ČR - vybrala ze všech prací 25 projektů do finále. Jde přitom o studenty ze tří světadílů, 17 univerzit a 12 národností. Z České republiky se do finále dostalo devět prací. Pět z nich pochází z Fakulty stavební ČVUT. 

Vyhlašovatelem INSPIRELI AWARDS je Inspireli, mezinárodní online platforma pro architekty, spoluorganizátory jsou ČVUT a Fakulta stavební ČVUT v Praze, záštitu soutěži poskytla řada významných organizací z celého světa. Na soutěži se podílí také společnost LEGO, jež věnuje výherci unikátní model jeho návrhu.

Soutěž INSPIRELI AWARDS založil v roce 2015 designér prof. Bořek Šípek spolu s Ing. Karlem Smejkalem z Fakulty stavební ČVUT. Práce hodnotí odborníci z řad světově uznávaných architektů jako anonymní, čímž je zajištěna objektivita soutěže.

Výstava ARCHITEKTURA se uskutečňuje pod záštitou kreativní platformy 3Kurátorek v západním křídle Invalidovny v ulici Sokolovská 24/ 136, Praha 8, zhlédnout ji lze od 9. srpna do 1. září, vždy od čtvrtka do neděle od 15.00 do 19.00 hodin.

Více informací naleznete na: www.inspireliawards.com

Kontaktní osoba:  Lidmila Kábrtová

O výstavě informovala tato média: stavbaweb.dumabyt.czarchiweb.cz.