Datum zveřejnění: 
3. 7. 2019
Výstava byla připravena k 600. výročí úmrtí Václava IV. Vernisáž proběhne 11. července od 17.30 hodin ve výstavní síni Hrádku (Barborská 28) v Českém muzeu stříbra Kutná hora. Výstavu je možné navštívit až do 17. listopadu 2019.

Součástí výstavy jsou modely a panely, které jsou výsledkem práce pedagogů a studentů oboru Architektura a stavitelství na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT, a jedná se o historické modely staveb období Václava IV. Jde o stavby, které se nedochovaly, změnily podobu, nebyly dostavěny nebo byly navrženy a nikdy nevznikly.

K vidění budou například modely: Staroměstská radnice a Novoměstská radnice k roku 1420, Hrádek na Zderaze s kostelem sv. Václava, Betlémská kaple s kostelem sv. Filipa, Kaple Božího těla na Dobytčím trhu, Dům U Kamenného zvonu a Staroměstské mostecké věže s Karlovým mostem.

Výstava se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové a radního pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Karla Horčičky MPA.