Datum zveřejnění: 
11. 6. 2019
Studenti, doktorandi, vedoucí prací se mohou do 30. listopadu hlásit do 22. ročníku soutěže o Ceny Wernera von Siemense 2019.

V letošním roce jsou vypsány tyto soutěžní kategorie: nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce, nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, nejlepší pedagogický pracovník, ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, ocenění za překonání překážek při studiu, diplomová/disertační práce v kategorii Průmysl 4.0 a doporučení vítěze.

Záštitu nad soutěží  opětovně poskytli Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a předseda vlády ČR.

Kontaktní osoba: Lucie Rumlová