Datum zveřejnění: 
3. 6. 2019
ČVUT v Praze se bude v letošním roce opět prezentovat na půdě Národního technického muzea, kde v rámci 16. ročníku Pražské muzejní noci dne 8. června od 19.00 hodin představí své interaktivní exponáty a projekty. Návštěvníci všech věkových kategorií se tak budou moci přesvědčit, že studium vědy a techniky na ČVUT v Praze může být nejenom zajímavé, ale především užitečné pro naši společnost. Nabídneme technické novinky, prezentace projektů a zajímavosti k vidění jinde, než na akademické půdě.

Zájemci si vyplní test dopravní bezpečnosti a vyzkouší si řízení automobilu na dopravním simulátoru Fakulty dopravní. Zajímavou expozici nabídne Fakulta strojní, ve které bude prezentovat přístroje pro výuku biomechaniky, stroje na mikrovlákna a modely křídel pro bezpilotní letouny s ukázkou zkoušky pevnosti. Během večera se návštěvníci všech věkových kategorií  také mohou zapojit do kreativního workshopu Fakulty stavební a osvěžit se u modelu vodního kanálu, který byl vyprojektován pro olympiádu v Rio de Janeiru. Neméně atraktivní bude fakultní prezentace projektu „Šíření elektromagnetických vln v lidské hlavě a jeho využití v medicíně aneb mobilní telefon, jak moc nám září do hlavy“, dále detektor lži a expozice člověk, kterou připravila Fakulta biomedicínského inženýrství. Návštěvníci si budou moci odnést výtisky z 3D tiskárny, uvidí ukázky složitějších výtisků z různých materiálů a vyřeší si vytištěné hlavolamy Fakulty informačních technologií. Interaktivní a hravou fyziku bude prezentovat Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Masarykův ústav vyšších studií bude prezentovat, pro široké spektrum návštěvníků Muzejní noci, historickou techniku v přírodě, muzeích a knihách.

Historická laboratoř(elektro)techniky katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické představí svou spolupráci na tvorbě Muzea elektrotechniky a informatiky v NTM, formy své vědecké činnosti a celoškolského doktorského studia v oboru Historie věd a techniky.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká

Picture

Picture

Picture