Datum zveřejnění: 
13. 5. 2019
Ve dnech 29. až 31. května bude v Brně probíhat tradiční veletrh vojenské a bezpečnostní techniky IDET 2019. ČVUT v Praze v rámci své expozice představí nejnovější výsledky vědecko-výzkumných projektů. Expozice ČVUT bude k vidění v hale P, na stánku číslo 085 . Své exponáty zde budou prezentovat Fakulta stavební, Fakulta elektrotechnická a Fakulta biomedicínského inženýrství a návštěvníci si budou moci prohlédnout balisticky odolné mobilní bariéry, drony, střelnici, kráčející roboty, nebo bezdrátový biotelemetrický systém FlexiGuard.

Balisticky odolné mobilní bariéry slouží jako lehká ochranná konstrukce charakterizovaná rychlým nasazením a odolností vůči malým zadním nárazům, které nevyžadují žádné speciální zařízení pro manipulaci a mohou být přizpůsobeny mnoha různým podmínkám. Bariéry mohou být snadno sestavitelné do různých tvarů, aby splnily svou úlohu, jako jsou kontrolní stanoviště, opevněná místa, silniční bloky a pouliční bariéry ve městě. Tyto zátarasy vznikají v Experimentálním centru fakulty stavební.

Střelnici pro veletrh připravila katedra měření Fakulty elektrotechnické ČVUT, která ji zřídila v roce 1999 Laboratoř pro měření kvality přenosu řeči, audia a videa v telekomunikačních sítích. Tato laboratoř pracuje především na subjektivním testování. Poskytuje nezávislou zkušební službu v souladu s příslušnými doporučeními ITU-T, ITU-R, ETSI a ANSI. Provádí jedinečné vícejazyčné, vícenárodní subjektivní testy a také provádí testy za zvláštních podmínek, např. při duševní nebo fyzické zátěži nebo řešení paralelních úkolů.

Drony vznikají v Laboratoři multirobotických systémů na Fakultě elektrotechnické. Ta integruje různé výzkumné obory potřebné pro návrh, realizaci, experimentální hodnocení a aplikace komplexních robotických systémů. Členové týmu se zabývají plánováním pohybu, generováním lokomoce, kontrolou koordinace, stabilizace, navigace a lokalizace skupin pozemních a leteckých robotů.Výzkumná skupina se zabývá bezpečnostně kritickými systémy a monitorováním prostředí.

Kráčející roboty vyvíjí Centrum umělé inteligence Fakulty elektrotechnické. To také základní stavební bloky pro autonomní navigaci robotů, kteří procházejí náročným terénem.

Bezdrátový biotelemetrický systém FlexiGuard, který vznikl na Fakultě biomedicínského inženýrství je určen pro monitorování zdravotně fyziologických a enviromentálních údajů u hasičů a dalších členů IZS, určený pro zvýšení bezpečnosti při zásahu a pro sledování a optimalizaci výcvikového procesu.

Kontaktní osoba: Ilona Prausová