Datum zveřejnění: 
7. 11. 2018
I v letošním podzimním termínu budou na jednotlivých fakultách a ústavech ČVUT probíhat Dny otevřených dveří. Zejména pro zájemce ze středních škol jsou vedle informací o studiu připraveny také prohlídky zajímavých laboratoří a projektů. Během měsíců listopadu a prosince se představí Fakulta architektury, Fakulta elektrotechnická, Fakulta biomedicínského inženýrství, Fakulta stavební, Fakulta dopravní, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Masarykův ústav vyšších studií a Fakulta informačních technologií.

Fakulta architektury pořádá Den otevřených dveří ve čtvrtek 8. listopadu od 15.00 hodin v Nové budově ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, v posluchárně Gočár. Pro zájemce o studium je také na 23. listopadu připraven celodenní workshop o možnostech studia.

Na Fakultě elektrotechnické probíhá Den otevřených dveří v pátek 9. listopadu od 8.30 hodin, a to paralelně na dvou místech: v Dejvicích na adrese Technická 2, Praha 6 a na Karlově náměstí 13, Praha 2. V dejvické části fakulty budou přichystány nové expozice a také hra, při jejímž plnění je vyžívána rozšířená realita.

V pátek 23. listopadu 2018 má připravený Den otevřených dveří také Fakulta biomedicínského inženýrství, a to od 11.00 do 15.00 hodin na adrese nám. Sítná 3105, Kladno. Pro studenty je připravena akce nazvaná „Jednodenní studium“, při které si mohou vyzkoušet, jak na fakultě probíhá standardní den.

Fakulta stavební zahájí Den otevřených dveří v pátek 23. listopadu od 9.00 do 14.00 hodin a v sobotu 24. listopadu od 9.00 do 18.00 hodin na adrese Thákurova 7, Praha 6. Připraveny jsou nejen prohlídky laboratoří, ale také setkání s pedagogy a studenty fakulty.

Svou budovu v Horské 3, Praha 2 otevře Fakulta dopravní také v pátek 23. listopadu. V průběhu dne se budou návštěvníci seznámeni prostřednictvím přednášek se všemi studijními obory na fakultě, dále budou probíhat osobní konzultace a návštěvy excelentních pracovišť fakulty.

Den otevřených dveří na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské se bude konat v úterý 27. listopadu od 9.00 do 15.00 hodin. Hlavní program s informacemi o studiu, exkurzemi a přednáškami bude v budově Břehová 7, Praha 1. Dále lze navštívit i vybraná pracoviště v budově Trojanova 13, Praha 2, a V Holešovičkách 2, Praha 8.

Ve středu 28. listopadu od 9.00 do 15.00 hodin se uskuteční Den otevřených dveří Masarykova ústavu vyšších studií, a to přímo v sídle Masarykova ústavu na adrese Kolejní 2a, Praha 6. Na tento den jsou připraveny zajímavé přednášky a prezentace.

Fakulta informačních technologií se představí v Nové budově ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, na Dni otevřených dveří v sobotu 1. prosince. Během dne středoškoláci načerpají zajímavé informace o studijních oborech a od současných studentů se dozví i praktické informace o vysokoškolském životě.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká