Datum zveřejnění: 
2. 5. 2018
Dne 30. května se v budově ČVUT - CIIRC uskuteční již druhý den otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0 a v Národním centru Průmyslu 4.0.

Testbed pro Průmysl 4.0 je experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny. Testbed představuje naprosto unikátní koncept zkušební výrobní linky, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené i virtuální reality umožnuje testovat postupy Průmyslu 4.0 před jejich zavedením do reálné průmyslové výroby.

Národní centrum Průmyslu 4.0 má za cíl především šíření osvěty o Průmyslu 4.0 a rozvíjení úzké spolupráce akademické a průmyslové sféry. Součástí programu akce je: komentovaná prohlídka Testbedu pro Průmysl 4.0, prezentace partnerů Národního centra Průmyslu 4.0, process Simulate a virtuální realita v plánování výroby Škoda Auto, Siemens MindSphere, Festo Smartenance, CP Factory, Bin Picking Mitsubishi Electrics,  Laserový scan MRS SICK a mnoho dalšího .

Kontaktní osoba: Alena Nessmithova