Datum zveřejnění: 
28. 10. 2017
Rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka vás zve na Novoroční koncert ČVUT, který se uskuteční 17. ledna 2018 od 19.30 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina. Pod vedením dirigenta Ondreje Lenárda zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu se sólistou Romanem Patočkou. Na koncertě zazní skladby Bílá paní od F. A. Boildieuho, Skotská fantazie od M. Brucha, skladby Antonína Dvořáka Othello a V přírodě.

Vstupenky na tento koncert jsou zpoplatněny a výtěžek z jejich prodeje bude určen k podpoře sbírky na pořízení a instalaci varhan do Betlémské kaple. Cena vstupenek se pohybuje v cenovém rozmezí od 100 do 500 Kč podle sektorů.

Vstupenky lze zakoupit v Informačním centru ČVUT (AIR House), které se nachází vedle Fakulty stavební ČVUT v ulici Thákurova. Otevírací doba Informačního centra je od pondělí do pátku od 8.00 do 16.30 hodin.

Detailní program koncertu a přesný plánek Dvořákovy síně s vyznačením cenových kategorií vstupenek a volných míst naleznete na webových stránkách.

Kontaktní osoba: Barbora Kurhajcová, Alena Nevečeřalová