Datum zveřejnění: 
25. 5. 2017
Možnost dodatečně se přihlásit ke studiu na ČVUT v Praze nabízí uchazečům Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a Fakulta strojní.

Až do 12. září mohou podávat přihlášky uchazeči o studium bakalářských i magisterských programů na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Studium na fakultě se vyznačuje individuálním přístupem, studenti se aktivně podílejí na práci kateder a vědeckých týmů, jsou schopni velmi rychlé orientace v mezioborové problematice. Osvojí si nejméně dva světové jazyky a mají možnost vycestovat na studijní pobyty do zahraničí. Do praxe odcházejí absolventi fakulty všestranně připraveni, jsou z nich žádaní a vysoce úspěšní odborníci.

Do 15. září se lze rovněž přihlásit ke studiu na Fakultě strojní.


Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká