Aktuálně

Je určen především zájemcům, kteří chtějí studovat na ČVUT Fakultě dopravní.
Na Fakultu elektrotechnickou ČVUT se opět sjedou žáci s nadšením pro robotiku z celého Česka. Jejich vlastnoručně vyrobení roboti se spolu utkají v tradiční Robosoutěži, konané pod záštitou FEL ČVUT. Letos se do této soutěže přihlásilo rekordních 150 týmů z 62 různých škol. Nejlepší z nich postoupí do finále, které se uskuteční v rámci květnového festivalu Maker Faire Prague.
Jak si můžeme poradit s nevyužitými prostory a budovami? Na to odpovídá nová výstavní intervence v Galerii Jaroslava Fragnera od kolektivu Public Space Lab. Zabývá se problematikou dočasného využití míst, což se propisuje i do koncepce samotného projektu: výstava i doprovodný program budou ve vnitřních i venkovních prostorech galerie. Současně zapojuje tvůrčí a stakeholderské komunity v rámci tzv. Laboratoří – setkání, kde se účastnictvo seznámí s prací s veřejným prostorem.
Umělecké sdružení ČVUT - symfonický orchestr si Vás dovoluji pozvat na Jarní koncert, který se koná v pondělí 22. 4. 2024 v 19 hodin v sále Martinů Lichtenštejnského paláce Hudební a taneční fakulty AMU v Praze 1, Malostranské náměstí 13. Koncert se koná pod záštitou děkana FEL ČVUT prof. Mgr. Petra Páty, Ph.D. a ve spolupráci se spolkem ELEKTRA.
Ulice Technická opět ožije tradičními akcemi, i novinkami.

Stalo se

V Praze se dnes odpoledne konalo sympozium o jaderné spolupráci mezi ČR a Jižní Koreou, resp. jihokorejskou firmou KHNP. Ta mimo jiné podala i nabídku na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, a i když dosud v Evropě nic nepostavila, může se pyšnit téměř padesáti roky zkušeností se stavbou a provozem nukleárních elektráren jinde ve světě. Mezi zahajujícími řečníky sympozia byl i rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček, sám vystudovaný jaderný fyzik.
Rektor Univerzity Palackého Martin Procházka a rektor ČVUT Vojtěch Petráček ve středu 10. dubna v kavárně pražského knihkupectví Academia slavnostně představili sborník Santini a Itálie.
K jakým chybám může docházet při vizualizaci dat a jak jim předcházet? Jak se dá s daty manipulovat a jak je dobře číst?
Deset let od svého otevření oslavila Síťová multimediální laboratoř (SAGElab) na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT). Cílem laboratoře je podpora výuky a výchova odborníků v oblastech síťových technologií, multimédií a virtuální reality. Laboratoř navíc vytváří i prostor pro výzkum a vývoj nových síťových aplikací. SAGElab je společným pracovištěm FIT ČVUT a sdružení CESNET. Jaké má současné vybavení a jaké aktivity či projekty řeší?
Soutěžní přehlídka srovnává urbanistické projekty z univerzit ve střední Evropě. 28. ročníku se zúčastnilo 8 vysokých škol ze zemí Visegrádské skupiny. Vítězný tým z polské Wroclawi představil ohleduplnou a nenásilnou revitalizaci jedné ze čtvrtí města Valbřich. Dvě ceny získaly projekty studujících Fakulty architektury ČVUT.