Datum zveřejnění: 
22. 5. 2024
První mikrocertifikátový kurz pořádaný Fakultou stavební Českého vysokého učení technického v Praze úspěšně završilo 27 zájemců. V dvousemestrálním kurzu celoživotního vzdělávání „Technická zařízení budov pro energeticky efektivní a zdravé budovy“ se věnovali tématu řešení technických systémů budov v kontextu požadavků nové evropské směrnice o energetické náročnosti budov. Odborným garantem kurzu byl prof. Karel Kabele z Fakulty stavební ČVUT, zde se také konaly přednášky a praktická výuka v laboratořích. Mikrocertifikát, který absolventi získali, představuje celoevropsky uznávaný doklad, a pokud jsou pro výkon určitých povolání stanoveny kvalifikační předpoklady, mikrocertifikát tyto předpoklady doloží.

Téma prezenčního mikrocertifikátového kurzu bylo zvoleno vzhledem k Směrnici o energetické náročnosti budov, zejména v oblasti naplnění požadavků na „budovy s nulovými emisemi“, která nedávno vstoupila v platnost. Pro veřejné budovy by tato směrnice měla začít platit v roce 2027 a pro všechny budovy v roce 2030.

 „V kurzu se účastníci seznámili s aktuální legislativou, včetně požadavků nové směrnice. Věnovali se oblastem elektroenergetiky, energetické náročnosti budov, hospodaření s vodou, větrání a klimatizace, využití obnovitelných zdrojů energie, podnikové energetiky, systémům budov, zpětnému získávání tepla, vnitřnímu prostředí, vytápění budov a zdravotně-technickým instalacím. Součástí kurzu byly také exkurze do laboratoří a workshopy, které se zaměřily na specifika vytápění, tepelného komfortu, kvality vzduchu a světla,“ vysvětluje prof. Karel Kabele, vedoucí Katedry technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze, který byl odborným garantem kurzu a současně i jedním z přednášejících. Kromě něj v kurzu přednášeli další špičkoví odborníci z Fakulty stavební, Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. 

Možnosti širokého uplatnění mikrocertifikátu odpovídalo i široké profesní spektrum účastníků kurzu. Mezi absolventy tak jsou například technik vzduchotechniky a chlazení, přípravář staveb, property manažer, projektant vzduchotechniky, učitel, energetický specialista, projektantka, odhadce nemovitostí, technolog, obchodní ředitelka, jednatel firmy a řada dalších.

Prof. Karel Kabele k tomu upřesňuje: „Naším záměrem bylo, aby kurz přinesl důležité znalosti a dovednosti odborníkům v oblasti stavebnictví a energetiky, kteří chtějí aktivně přispět k vytváření udržitelnější budoucnosti prostřednictvím energeticky efektivních a zdravých budov. Důraz jsme mimo jiné kladli na integraci inovativních technologií a materiálů, které jsou klíčové pro dosažení cílů bezuhlíkové, energeticky soběstačné Evropy stanovených Evropskou unií pro roky 2030 a 2050.“

Další běh dvousemestrálního kariérního kurzu “Technická zařízení budov pro energeticky efektivní a zdravé budovy“ zakončeného získáním mikrocertifikátu se bude konat od září 2024 do května 2025, registrovat se lze přes https://czv.cvut.cz/1730-technicka-zarizeni-budov-pro-energeticky-efektivni-a-zdrave-budovy/.

Všechny nabízené kurzy celoživotního vzdělávání ČVUT najdete v Portálu celoživotního vzdělávání.

Picture

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz