Datum zveřejnění: 
21. 5. 2024
Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) ve spolupráci s belgickou Univerzitou v Antverpách (UAntwerp) představuje nově založenou Laboratoř normalizovaných systémů (NSLab). Primárním cílem tohoto vědecko-výzkumného pracoviště bude zlepšit evolvabilitu a udržitelnost v neustále měnícím se prostředí vývoje softwaru. NSLab se bude věnovat rozvoji a podpoře výzkumu v rámci nejrůznějších softwarových řešení.

Laboratoř bude sloužit především k podpoře vědy a spolupráci s komerčními subjekty či výzkumnými institucemi na zlepšení adaptability, aktuálnosti a životnosti softwarových systémů s využitím inovativních postupů a moderních technologií. Nově založená NSlab plánuje řešit a vyvíjet podobné příležitosti, jako řeší v projektech vědci z UAntwerp. Ti se zabývají například systémy pro řízení dronů, monitoring solárních panelů nebo vývojem IT aplikací pro provincii Antverpy, která je zodpovědná za územní plánování, životní prostředí, ekonomiku. V praxi se jedná o různá řešení – podnikové systémy (ERP, CRM, eCommerce), nástroje pro data warehouses, machine-actionable specifikace nebo řešení pro efektivní generování dokumentů. (Meta)modelování a generování normalizovaných systémů má široké uplatnění, především v oblastech, kde je nutné se přizpůsobovat měnícím se požadavkům a technologickému pokroku.

„NSlab je odhodlána zkoumat a rozvíjet techniky metamodelování se zvláštním důrazem na řešení komplexních problémů z reálného světa. Aktivity laboratoře však nekončí jen u výzkumu. Aktivně přispíváme ke vzdělávání, nabízíme poutavá témata pro bakalářské, diplomové a disertační práce. Podporujeme účast studentů prostřednictvím společných projektů, které poskytují cenné praktické zkušenosti a příležitosti k intelektuálnímu růstu. Připojte se k nám a prozkoumejte dynamický svět metamodelování, který má potenciál způsobit revoluci v softwarovém inženýrství,“ vybízí studenty Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D., vedoucí NsLab na FIT ČVUT.

Evolvabilita je schopnost softwaru přizpůsobovat se, rozšiřovat a zlepšovat během svého životního cyklu. Je důležitá, protože umožňuje softwaru adaptovat se na nové požadavky, využívat novější verze souvisejících technologií, opravit chyby, zlepšovat výkon a přidávat nové funkce bez nutnosti kompletního přepsání systému.

Metamodeling v softwarovém inženýrství představuje proces tvorby a používání metamodelů. V rámci softwarových řešení to znamená, že metamodel určuje, jaké prvky a vazby mohou být použity při tvorbě konkrétních modelů aplikací nebo systémů. NSLab se zaměří na zlepšování udržitelnosti různých softwarových řešení vývojem nástrojů a technik pro vytváření efektivnějších a trvanlivějších softwarových systémů právě se specializací na metamodeling. V konečném důsledku se vědecká práce bude soustředit na zvýšení životnosti softwarových aplikací prostřednictvím inovativních přístupů a moderních technologií.

„Vytvoření laboratoře NSLab na FIT ČVUT je mezníkem ve výzkumu normalizovaných systémů a jejich rostoucí aplikace v průmyslu. Od roku 2015 se spolupráce mezi FIT ČVUT a UAntwerp zaměřuje na výzkum a vzdělávání, včetně společných publikací, Double Degree programů, bakalářských a diplomových prací i společného výzkumu. NSLab otevírá nové možnosti tím, že poskytuje místo pro mezinárodní setkávání studentů, vědců a zástupců z průmyslové sféry, aby společně realizovali průlomové synergie zaměřené na nové úrovně vyvíjející se modularity a udržitelnosti v softwarových systémech,“ uvádí prof. Jan Verelst a prof. Herwig Mannaert z UAntwerp.

Neformální spolupráce s UAntwerp a FIT ČVUT začala již před 10 lety a probíhala prostřednictvím aktivit výzkumné skupiny Centrum pro konceptuální modelování a implementace (CCMi), s belgickými profesory Verelstem a Mannaertem. Na FIT ČVUT se od začátku spolupráce vyučuje společný předmět Normalized Software Systems, který studenty seznamuje s principy normalizovaných systémů a jejich aplikaci v praxi. Tento předmět vyučují profesoři z UAntwerp současně s vyučujícími z FIT ČVUT. V rámci této spolupráce společně se spin-off NSX probíhá na FIT ČVUT také letní škola. V roce 2019 bylo podepsáno Memorandum of Understanding mezi FIT ČVUT a UAntwerp a tím se zahájily přípravy Double Degree doktorského studijního programu. O čtyři roky později následovalo spuštění magisterského Double Degree studijního programu. Prvním úspěšným absolventem doktorského Double Degree studijního programu se stal současný vedoucí NSLab Marek Suchánek.

Zahájení magisterské specializace Digital Business Engineering (DBE), doktorského Double Degree studijního programu a schválení nové výzkumné laboratoře představuje vyvrcholení úsilí intenzivní desetileté spolupráce mezi FIT ČVUT a UAntwerp, které se v oblasti vědy a výuky podařilo. NSLab tak bude přispívat do ekosystému normalizovaných systémů. NSlab plánuje i spolupráci a zapojení do výzkumu dalších vědeckých institucí nejen z Evropy. Hledání nových příležitostí v aktuálních tuzemských i v mezinárodních projektech (ELIXIR, NRP, OSTrails) a spolupráce s komerčními subjekty bude nová laboratoř získávat podporu pro svůj další výzkum a vývoj a budování povědomí o své existenci.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ivana Macnarová
E-mail: 
ivana.macnarova@fit.cvut.cz