Datum zveřejnění: 
16. 4. 2024
Výuka architektury na ČVUT se posunula o 50 míst v prestižním univerzitním žebříčku. V kategorii Architektura a vystavěné prostředí je v Česku na prvním místě. Je také nejlépe hodnoceným oborem na ČVUT.

QS World University Rankings je celosvětově nejoblíbenějším zdrojem pro výběr studia. Spolu s Times Higher Education a Šanghajským žebříčkem patří mezi prestižní mezinárodní hodnocení. Minulý rok se architektura na ČVUT po šestileté přestávce vrátila mezi 240 nejlepších architektonických škol na světě, letos zaznamenala další úspěch, když se v žebříčku posunula na 151.–200. místo vedle Graz University of Technology, Illinois Institute of Technology nebo Technical University of Darmstadt.

Posun v žebříčku reflektuje úsilí našich pedagogů, vědeckých pracovníků a studujících a je potvrzením zlepšující se úrovně výuky a výzkumu na naší fakultě. Dlouhodobě dbáme o kvalitu a mezinárodní reputaci naší fakulty. Je pro nás důležité, aby naši absolventi a absolventky byli schopní uspět v mezinárodním prostředí,“ říká děkan FA ČVUT Dalibor Hlaváček

Propojení teoretické a ateliérové výuky a mezioborová spolupráce, kterou nabízí potenciál tří studijních zaměření – architektury a urbanismu, krajinářské architektury a designu – patří mezi priority největší architektonické školy v ČR. Současně plánuje otevřít nový magisterský studijní program Plánování a development.

V posledních letech se do výuky na FA ČVUT zapojilo přes 120 zahraničních odborníků, kteří přednášeli, vedli ateliéry nebo spolupracovali na výzkumných projektech. Aktuálně v roli hostujícího profesora působí nizozemský architekt Winy Maas, společník kanceláře MVRDV a zakladatel výzkumné laboratoře The Why Factory na TU Delft. Od roku 2020 je fakulta součástí mezinárodního projektu EuroTeQ Engineering University, který propojuje šest evropských univerzit prostřednictvím virtuální spolupráce.

Za dobrou reputací stojí i výsledky spolupráce s veřejným i soukromým sektorem, například v podobě design-build projektů. Od roku 2011 jich vzniklo na škole 38 a do práce na reálných zadáních se zapojilo téměř 300 studujících. Mezi jejich realizacemi je prototyp energeticky soběstačného domu nebo lávky a útulny do Krkonošského národního parku.

Žebříček QS Ranking zpracovává od roku 2004 poradenská společnost QS a zahrnuje 1500 institucí ve 104 lokalitách. Hodnotí se na základě kritérií, kterými jsou počet citací, zahraničních pracovníků, pracovnic a studujících nebo renomé u akademické obce a zaměstnavatelů. V letošním roce se hodnotící kritéria rozšířila o ukazatele udržitelnosti, výsledky v oblasti zaměstnanosti a mezinárodního výzkumu.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. ARCH. KATEŘINA ROTTOVÁ, PH.D.
E-mail: 
rottokat@fa.cvut.cz