Datum zveřejnění: 
15. 4. 2024
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) a Akademie múzických umění v Praze (AMU) navázaly exkluzivní spolupráci na poli vědy a umění. ČVUT je vlastníkem kulturního prostoru s názvem Betlémská beseda. Do něj spadá Betlémská kaple a všechny velkorysé sály, které kapli obklopují. Pořádají se zde promoce, koncerty, výstavy, přednášky, slavnostní akty a galavečery. Pro AMU je tento nádherný prostor jednou z možností, kde prezentovat výstupy svých studujících převážně z Hudební a taneční fakulty či představit spolupráce s dalšími uměleckými tělesy.

Do programu zařazuje ČVUT nejen koncerty a výstavy, ale také například konference, významné udělování cen, jednotlivé fakulty zde pořádají své vlastní kulturní akce, v loňském roce se zde konal např. Galavečer Britské obchodní komory. Samozřejmou součástí jsou ve slavnostní aule ČVUT promoce absolventů.

„Tento prostor je zcela jedinečný, a tak se mu snažíme dát nové možnosti a příležitosti. Proto program vytváříme tak, aby byl pestrý, barevný a v atraktivních kombinacích a protipólech. Rádi bychom, aby Betlémskou besedu navštěvovala široká veřejnost a mladí lidé a studenti zde mohli prezentovat svá díla. Kromě koncertů pořádáme i výstavy, otevřeli jsme letní scénu, připravujeme nový hudební klub, kde budou mít prostor hlavně studenti,“ uvedl rektor ČVUT Vojtěch Petráček. V podobném duchu zní i motto Betlémské besedy – „Centrum vědy a umění, aneb spojujeme nespojitelné“. „Vždyť věda bez umění by byla smutná a umění bez vědy si už dnes neumíme představit,“ dodává rektor ČVUT Petráček, sám vědec i muzikant.

V rámci oslav Roku české hudby se v Betlémské besedě koncem dubna představí studentské orchestry dvou uměleckých univerzit – Akademie múzických umění v Praze (AMU) a Kunstuniversität v Grazu (KUG). V mezioborové spolupráci se setkají studující a pedagogové kateder strunných nástrojů, dechových nástrojů a hudební produkce Hudební a taneční fakulty AMU (HAMU). Na straně rakouského partnera je zapojena rovněž katedra skladby a hudební teorie a katedra dirigování.

Jejich společný koncert s názvem Graz in Prague se uskuteční 30. dubna 2024. Na programu zazní díla W. A. Mozarta, A. Dvořáka a také studenta skladby KUG V. Morató Ribery. Jde o zcela unikátní a první spolupráci tohoto druhu, a to ve spojení AMU s ČVUT v Praze, Českým centrem ve Vídni a Rakouským kulturním fórem v Praze. Projekt je finančně podpořen rovněž z prostředků ministerstva školství.

Rektorka AMU Ingeborg Radok Žádná dodává: „Jsem velmi ráda, že díky spolupráci tří univerzit vznikl projekt, kterým českou hudbu můžeme prezentovat nejen u nás, ale i v zahraničí, konkrétně v rakouském Grazu, kde se společný koncert studujících z naší Hudební a taneční fakulty a Kunstuniversität v Grazu odehraje v předvečer koncertu pražského, tedy 29. dubna. Koncert v Betlémské besedě bude už jen tzv. třešničkou na dortu celé této spolupráce.“

Webová událost: https://www.hamu.cz/cs/udalosti/mimoradny-koncert-v-ramci-roku-ceske-hudby-1898/

Facebook událost: https://fb.me/e/59xs43uvM

https://www.betlemskabeseda.cz/

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Kateřina Veselá
E-mail: 
katerina.vesela@cvut.cz