Datum zveřejnění: 
11. 4. 2024
V Praze se dnes odpoledne konalo sympozium o jaderné spolupráci mezi ČR a Jižní Koreou, resp. jihokorejskou firmou KHNP. Ta mimo jiné podala i nabídku na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, a i když dosud v Evropě nic nepostavila, může se pyšnit téměř padesáti roky zkušeností se stavbou a provozem nukleárních elektráren jinde ve světě. Mezi zahajujícími řečníky sympozia byl i rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček, sám vystudovaný jaderný fyzik.

Picture

Korejská delegace v předchozích dnech na vlastní žádost navštívila Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou (FJFI) ČVUT v Praze. Členy delegace byli zástupci významných korejských jaderných firem, univerzit a výzkumných institucí zaměřených na jaderné technologie (KHNP, KINGS, KAERI, KAIST). Jedním z velkých témat je vývoj odolnějších a bezpečnějších jaderných paliv, kterým se věnuje organizátor celé akce a také jeden z vystupujících na sympoziu, dr. Martin Ševeček z ČVUT.

Korejské odborníky čekaly přednášky, navštívili ÚJV v Řeži a uskutečnilo se i jednání o výstupech a průběhu řešení společných česko-korejských projektů, na nichž s Korejci kooperuje právě ČVUT, resp. FJFI. Vícedenní program organizovaný společně s UJP Praha, a.s. završilo ve čtvrtek 11. dubna sympozium v Praze.

Rektor ČVUT Vojtěch Petráček uvedl, že „společné projekty mezi ČVUT a korejskou stranou jsou v současné době zaměřené na vývoj pokročilých paliv pro velké jaderné elektrárny a SMR technologie, analýzu norem v oblasti jaderných technologií a jejich potenciální harmonizaci, výzkum v oblasti těžkých havárií, a také verifikaci a validaci softwaru a hardwaru“. Cílem je sjednotit české a korejské přístupy. Součástí programu vzájemných návštěv české i korejské strany je také snaha o další rozvoj vědecké spolupráce a společný širší výzkum v jaderné oblasti.

Korejští vědci navštívili FJFI ČVUT již loni, odborníci z pražské jaderné fakulty jim v létě návštěvu a odborné stáže oplatili. Za připomínku stojí i to, že FJFI ČVUT loni v červnu slavnostně uvedla do provozu jaderný reaktor VR-2, desátý reaktor v ČR, a ČVUT se tak stalo jedinou univerzitou na světě, která provozuje dva štěpné reaktory a současně také fúzní reaktor – tokamak Golem.

„Nový štěpný reaktor VR-2 nám pomůže lépe rozvrhnout výuku i vědeckou činnost, protože s reaktorem VR-1 jsme naráželi na kapacitní limity. Slouží totiž nejen studentům naší fakulty, potažmo ČVUT, ale také studentům dalších univerzit, zahraničním studentům a samozřejmě také lidem z praxe, kteří k nám chodí na různá školení,“ vysvětlil tehdy Václav Čuba, děkan FJFI. Reaktor VR-1 byl ve spolupráci s IAEA vybaven systémem Internet Reactor Laboratory, takže je možné provádět výuku či školení online. Tuto možnost pravidelně využívají studenti například z USA, Velké Británie, Tuniska a dalších zemí.    

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Kateřina Veselá
E-mail: 
katerina.vesela@cvut.cz