Datum zveřejnění: 
13. 2. 2024
Díky nápadu studenta Fakulty stavební ČVUT v Praze Petra Čandy a podpoře institucí i dobrovolníků stojí ve venkovské oblasti Kashitu v Zambii zbrusu nová budova střední školy, která v budoucnu bude hostit až 250 studentů. Česká inovativní technologie stavby umožní kýžené vzdělání a rozvoj afrického regionu. O celém procesu vznikla výstava, jež bude k vidění do konce února v atriu Fakulty stavební ČVUT.

Výstava přibližuje několikaletou cestu od prvotního nápadu až k dokončení stavby. K vidění jsou velkoformátové fotografie, modely, ale i instalace reálií použitých přímo na stavbě v Zambii. Budova byla realizována za spolupráce české neziskové organizace Přátelé New Renato a místní neziskovky New Renato Community Society, které je hlavním hybatelem rozvoje v tomto venkovském regionu a sama provozuje dvě základní a dvě mateřské školky.  Vernisáže se zúčastnila také zástupkyně ministerstva zahraničních věcí Hana Volná, protože ministerstvo poskytlo projektu finanční podporu společně s organizací UNDP ve formě UNDP Challenge Fund. Rektor ČVUT Vojtěch Petráček pak projekt zaštítil svou podporou a podpisem tohoto grantu.

Celkové stavební řešení je uzpůsobeno místnímu klimatu – technologie výstavby konstrukcí z nepálených lisovaných cihel navazuje na místní tradici, zároveň se ale snaží řešit její nedostatky. Petr Čanda vysvětluje: „Možnosti kvalitní technologie pro výstavbu infrastrukturních a obytných budov v podmínkách zambijského venkova jsou značně omezeny. Pálené cihly způsobují odlesňování, betonové cihly jsou velmi finančně náročné. My jsme se rozhodli jít cestou tradiční stavební technologie výroby nepálených cihel pomocí ručního lisu, kterou jsme vylepšili. Směs na výrobu cihel obsahuje velmi malou příměs cementu, okolo 5 %, a výrobu cihel provádíme na kvalitních strojích vyrobených v ČR. Díky tomu mají cihly větší pevnost, jsou odolné vůči vlhkosti i působení termitů a námi poskytnuté stroje vyrábí tvarově stálé cihly se zámkovou funkcí, zefektivňující a zjednodušující proces výstavby.“

„Potěšilo mne, když ČVUT získalo grant od United Nations Development Program (UNDP) Challenge Fund, díky němuž se mohlo postoupit od příprav k realizaci stavby. Tím hlavním důvodem k radosti však je, že ČVUT vychovává odborníky, kteří mají excelentní nápady použitelné v nejpotřebnějších oblastech světa,“ řekl rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček.

Na projektu spolupracovalo přes 40 dobrovolníků z České republiky i Zambie. V rámci architektonické a stavební přípravy se zapojili studenti Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT formou školních prací. V létě 2023 tak vznikl první objekt střední školy – multifunkční workshop, kde místní řemeslníci můžou uplatnit své umění v odvětvích zámečnictví, včelaření a truhlářství. V kampusu internátní školy najdeme kromě učeben, laboratoří a dílen i ubytování pro studenty, učitele a zahraniční dobrovolníky. Budova také funguje jako školící středisko této nové stavební technologie pro širokou veřejnost. Deset místních dobrovolníků, kteří byli této technologii vyučeni, nyní předává své znalosti a zkušenosti dále.

Pro tento rok je naplánováno v projektu střední školy pokračovat. Studentský tým ČVUT má v plánu postavit spolu s místními dělníky modelový víceúčelový rodinný dům, který vznikne kompletně za pomoci tohoto inovativního materiálu. Místní lidé tak naváží na znalosti o výrobě cihel se školeními, jak z tohoto stavebního materiálu postavit jednoduše a samostatně celý dům pro své rodiny. Nově vzniklý rodinný dům bude sloužit nejenom pro zvýšení ubytovacích kapacit budoucí střední školy, ale každý, kdo by měl o tuto technologii zájem, bude mít možnost vidět, jak takový dům vypadá, a poznat, jak se v něm bydlí.  

Střední školství je v několikatisícovém regionu Kashitu dostupné jen těm nejbohatším. Mnohahodinové dojíždění a školné totiž nedovolují naprosté většině dětí na střední školu nastoupit. Svoje vzdělání tak většinou končí ve 13 letech a jsou zapojeni do života dospělých. S nízkou vzdělaností souvisí i omezené možnosti pro rozvoj vlastního podnikání a tím celého regionu. Tato situace je typická pro většinu venkovských oblastí v Zambii.

Projekt byl realizován ve spolupráci Centra mezinárodních rozvojových projektů ČVUT, české organizace Přátelé New Renato a zambijské neziskovky New Renato Community Society. Skupina dobrovolníků (Kashitu team), která stavbu realizovala, vznikla na první letní škole Centra mezinárodních rozvojových projektů ČVUT.

---
O projektu střední školy v Kashitu

Střední škola v Kashitu odpovídá na problém nedostupnosti středního vzdělání pro 3000 žáků 12 základních škol ve venkovské oblasti Kashitu. Nejbližší střední škola je vzdálena 40 kilometrů. Část školy je praktická s výučními obory (kovoobráběčství, truhlářství, včelaření), část tvoří gymnázium s maturitou (s možností pokračovat na univerzitě). Správcem školy je organizace New Renato, která vznikla v roce 1986 z podnětu místních lidí a svými projekty pozvedá životní úroveň 18 000 obyvatel v oblasti Kashitu. Více informací o projektu: www.kashituschool.org

ICWD (International Center for World Development)

je multidisciplinární platforma pro podporu vzdělání a mezioborové spolupráce v oblasti mezinárodních rozvojových projektů. Hlavním cílem centra je zkvalitnění mezinárodních humanitárních a rozvojových projektů vykonávaných českými organizacemi v zahraničí a propojení spolupráce odborníků z různých oborů. Centrum usiluje o rozšíření možností vzdělání studentů a veřejnosti v oblasti problematiky rozvojové spolupráce i netradičních technologií a s tím související rozšíření možností jejich uplatnění. V dlouhodobém časovém horizontu centrum směřuje k vytvoření studijního programu zaměřeného na technické aspekty rozvojových projektů (rozvojové inženýrství). www.icwd.cvut.cz

 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Kateřina Veselá
E-mail: 
katerina.vesela@cvut.cz