Datum zveřejnění: 
24. 1. 2024
Už od mládí slýcháme, že lidé mají nadání buď na přírodní vědy, jako je fyzika, matematika či chemie, nebo na humanitní a umělecké obory. Akce BeInspired určená pro středoškoláky bude tento mýtus bořit, a naopak si klade za cíl navázat dialog mezi uměleckou a technickou osobností v každém z nás. V pátek 26. ledna vtáhnou účastníky do umělecko-vědeckého světa fyzik Michael Hoch, malířka Petra Buzková a tanečnice Lucie Charouzová. Studentské práce spojující vědu a umění navíc organizátoři vystaví v létě Kongresovém centru Praha na prestižní konferenci ICHEP 2024.

Umění dokáže oslovit každého z nás, ať už se jedná o to soudobé, futuristické, nebo úžasná umělecká díla minulosti. Jako předloha sloužily krásné ženy, divoká příroda, těžko uchopitelná krása nebo jen prosté věci z našeho okolního života. Nabízí se tedy otázka, proč by nemohla být inspirací umělcům i fyzika, a především ta jaderná částicová, kterou celý svět zná díky výzkumu v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN).

Jako vědce mě fascinuje snaha o globální spolupráci mnoha kreativních kolegů, kteří se věnují základnímu výzkumu, stejně jako obrovská složitost špičkových přístrojů v CERNu, které nám umožňují dekódovat přírodu. A jako umělce mě okouzluje vnitřní geometrie a obrovské měřítko vědecké architektury v CERNu, která vytváří dechberoucí estetiku a krásu,“ říká autor projektu Michael Hoch, umělec a fyzik z Technologického institutu v Karlsruhe.

Studentky a studenti absolvují 26. ledna úvodní přednášku o částicové fyzice, po které už začínají jednotlivá cvičení vedená odborníky – výtvarnou dílnu bude mít na starosti malířka Petra Buzková, absolventka brněnské Fakultě výtvarných umění, a pohybová cvičení povede choreografka a tanečnice Lucie Charouzová, která v současnosti působí jako pedagožka v ZUŠ Libčice nad Vltavou a externě učí na pražské HAMU. Michael Hoch pak vede cvičení Experimenty s barvami a závěrečnou dílnu 3D event display. Účastníci budou mít také možnost vyrobit si vlastní mlžnou komoru – fyzikální přístroj umožňující pozorovat dráhy elektricky nabitých částic.

Nejde pouze o úvodní workshop, ale o dlouhodobější spolupráci, jejíž výsledky budou prezentovány v rámci mezinárodní konference ICHEP 2024 v Kongresovém centru Praha, a následně výstava poputuje na další instituce zapojené do projektu,“ doplňuje k akci Jaroslav Bielčík, odborný garant studijního programu Jaderná a částicová fyzika na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI).

Pro účastníky je během února až května připraven další program v podobě virtuálních prohlídek CERNu, konzultací s vědci i umělci nebo online setkání skupin. „Zažít fyziku v úplně jiném kontextu je jedinečná příležitost. Jsem sám zvědavý, jaká díla vzniknou, a velmi se těším na pohybovou dílnu. O vědcích se často míní, že jsme nerdi v bílých pláštích, a na této akci chceme ukázat, že tomu tak není. Na účastníky čeká celá řada vjemů a inspirativních zážitků,“ dodává Jiří Hejbal z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Otázku, jak propojit světy vědy a umění, si klade řada umělců i fyziků, a nachází na ni odpověď ve společných projektech, ať už se jedná o ty mezinárodní, nejčastěji vznikající ve spolupráci právě s experimenty v CERNu a Brookhaven National Laboratory (BNL), nebo ty, které vznikly na domácí půdě v rámci několikaletého projektu Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) na ČVUT, který mimo jiné dialog vědy a umění značně podporoval. Projekt BeInspired je spoluprací čtyř institucí – FJFI ČVUT v Praze, Matematicko-fyzikální fakulty UK, Fyzikálního ústavu AV ČR, a ICHEP 2024.

Michael Hoch se během své akademické dráhy věnoval různým uměleckým projektům, doktorát z částicové fyziky dělal v CERNu, kde strávil tři roky, a dalších šest let pak pracoval jako zaměstnanec CERN. V roce 2012 založil mezioborový vědecký a umělecký program art@CMS, po němž v roce 2017 následovalo založení sítě ORIGIN. Oba programy, art@CMS a ORIGIN, mají za cíl podporovat globální dialog mezi vědeckou a tvůrčí komunitou s důrazem na oslovení vzdělávacích institucí a mladé generace.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
DOC. MGR. JAROSLAV BIELČÍK, PH.D.
E-mail: 
JAROSLAV.BIELCIK@FJFI.CVUT.CZ