Datum zveřejnění: 
27. 10. 2023
Výstava „Architektura a moc – Paláce Brasílie" pořádaná Fakultou stavební ČVUT v Praze ukáže aspekty architektury brazilského hlavního města Brasília. Akce je iniciativou Českého vysokého učení technického v Praze, Velvyslanectví Brazílie v České republice a Velvyslanectví České republiky v Brazílii a koná se pod záštitou České komory architektů.

Široká veřejnost se zde bude moci seznámit s architektonickými skvosty Oscara Niemeyera – s Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, Palácio Itamaraty, budovou Nejvyššího federálního soudu a Národního kongresu. Součástí akce bude i mezinárodní konference věnující se vizi moderních měst, dokumentovaná na příkladech Zlína a pěti brazilských měst založených Janem Antonínem Baťou po jeho emigraci. Výstava se koná ve Svatováclavském sále Betlémské kaple v Praze, pro návštěvníky bude dostupná na vyžádání, využít lze komentované prohlídky 5. a 12. listopadu 2023.  V prosinci bude volně ke zhlédnutí v atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze.

„Cílem výstavy je představit brazilské umělecké a kulturní dědictví, které reprezentuje brazilskou architekturu a identitu,“ říká architekt Marco Maio, pedagog Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT, který stojí za vznikem projektu. V expozici se budou moci návštěvníci seznámit s jedinečnými fotografiemi a plány staveb, které pomohly formovat estetiku i konstrukční principy dneška. Poprvé zde budou prezentovány i modely jednotlivých objektů, které v měřítku1:300 ukáží jejich originalitu i impozantnost. Modely vytvářeli studenti Fakulty stavební ČVUT s pomocí 3D tisku.  

„Věříme, že zájem o výstavu bude jak z řad široké veřejnosti, protože v takovémto aspektu zde práce Oscara Niemeyera nikdy prezentována nebyla, tak z řad studentů, neboť tyto stavby by měl znát každý student architektury i příbuzných oborů. Výstava a doprovodný program je navíc přibližuje komplexní a velmi zajímavou formou,“ říká prof. Mikuláš Hulec, vedoucí Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT, který projekt koordinuje.

Spojovacím mostem mezinárodní konference „Vize moderních měst“ budou osobnosti Tomáše a Jana Antonína Bati a Juscelina Kubitscheka de Oliveiry, brazilského prezidenta z přelomu padesátých a šedesátých let minulého století s českými kořeny, a jejich představy o moderních sídlech.

„Na příkladu Brasílie a Zlína, ale i dalších nově zakládaných měst uprostřed dvacátého století v obou zemích bychom rádi rozvinuli otevřenou diskusi k posouzení celosvětového významu českého příspěvku na poli nově zakládaných sídel ve 20. století,“ uvádí Marco Maio. „Mluvit se bude například o vzniku měst Batatuba, Bataguassu, Batayporã a dalších,“ dodává Marco Maio z Fakulty stavební ČVUT v Praze. K tématům konference bude patři například moderní město, jeho plánování a východiska, srovnání českých a brazilských podmínek v kontrastu obou zemí z hlediska rozlohy, podnebí a historie.

Výstava „Architektura a moc – Paláce Brasílie" a konference „Vize moderních měst“ přispívá k propagaci významného brazilského uměleckého a kulturního dědictví a reprezentuje brazilskou architekturu a identitu. Jde o součást série aktivit zaměřených na posílení kulturní výměny mezi Brazílií a Českou republikou a aktivit na podporu akademické spolupráce s brazilskými institucemi. Plánované akce se budou zabývat aspekty moderní architektury a urbanismu v obou zemích, se zvláštním zaměřením na města Brasília a Zlín.

Výstavu „Architektura a moc – Paláce Brasílie“ lze v Svatováclavském sále Betlémské kaple v Praze zhlédnout v průběhu listopadu 2023 na vyžádání, případně lze využít komentované prohlídky 5. a 12. listopadu. V prosinci 2023 bude výstava volně ke zhlednutí v atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Mezinárodní konference „Vize moderních měst“ proběhne 2. listopadu 2023 na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Více informací na www.fsv.cvut.cz

 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz