Datum zveřejnění: 
26. 10. 2023
Dne 3. listopadu se na Fakultě architektury ČVUT v Praze uskuteční čtvrtý ročník konference Architektura dětem. Věnovat se bude tématu dobrodružné hry ve městě, především konceptu Adventure playground, který najdeme v okolních evropských zemích, u nás však stále chybí.

Dnešní děti mají ve městě k dispozici produktové herní sestavy, poskytují jim ale tyto sestavy dostatečný prostor ke svobodné a tvořivé hře? Kde si mohou děti tvořit svůj vlastní svět, stavět, bořit, zkoušet vlastní sílu, odhad i limity? „Zamysleme se nad podobou současného města z pohledu dětí: jsou děti rovnocennými uživateli veřejného prostoru? Jaké mají příležitosti ke hře? Prostory, které vymezujeme pro děti, mají často podobu jakési zlaté klece: klasická oplocená dětská hřiště se sériovými prvky děti od městského života spíše izolují a svým pojednáním do značné míry diktují nejen kde, ale i jak si mají hrát. Takové herní prostory ze své podstaty nemohou naplnit potřeby dětí, především potřebu volné, tvořivé hry,“ konstatují architektky Mirjana Petrik a Magdalena Smetanová ze spolku Město přátelské dětem a hlavní organizátorky konference. 

Koncept Adventure playground vznikl ve 40. letech v Dánsku a městským dětem dopřává to, co s rostoucí hustotou zástavby a dopravní infrastruktury postupně ztratily. Pracuje s myšlenkou, že inspirativní prostor pro hru by neměl být nikdy zcela hotový. Děti mají volnost, řídí si vlastní hru, staví, budují, řežou, motají, skládají, pracují s nástroji.

Dnešní děti mají málo příležitostí pracovat s nástroji, ubývá míst, kde mohou volně tvořit a hrát si v prostředí, které si samy postaví. Dejme dětem do rukou nástroje a šanci být aktivními tvůrci svého herního prostoru, zvládnou to!“ říká metodička a pedagožka Carolina Sidon.

Konference si klade za cíl představit nové formy inspirativních herních prostorů jako samozřejmé součásti městského prostředí. Chce také podnítit debatu o možnostech vzniku prvního takového hřiště u nás a o dětech jako partnerech při navrhování, realizaci a užívání herních prostor.

Dopolední přednáškový blok bude zaměřen především na studující z FA ČVUT. Nastíní současnou situaci včetně legislativy a možnosti, jak přistupovat k integraci hry do veřejného prostoru města. Vystoupí Mirjana Petrik (Město přátelské dětem, FA ČVUT), Katarina Kockova (Metropolitný inštitut Bratislavy), Luděk Šebek (Fakulta tělesné kultury UP), Amica Dall (Assemble Studio, Velká Británie) nebo Yannick Roels (Cultureghem, Belgie).

Odpolední blok cílí především na odborníky na navrhování, zástupce státní správy i samosprávy, představitele volnočasových aktivit, ale na i aktivní rodiče, které koncept dobrodružné hry zajímá a rádi by se podíleli na podpoře a vzniku prvního Adventure playground v ČR.

V rámci kulatého stolu se představí také další, u nás méně známé či zcela neznámé koncepty herních dobrodružných prostorů, jakými jsou putovní hřiště („Spielwagen“), tvořivé hřiště („Tvořiště“) a Instantní hřiště („pop-up“ playground ). Následné debaty se zúčastní: Carolina Sidon (Muzeum Říčany), Helena Menezes (Risk Vision, Portugalsko), Justina Danišová (Svobodná hra), Vít Masare (Strana Zelených), Matěj Hájek (Skull studio), Petr Holý (Magistrát hl. m. Prahy), Kristina Ullmanová (IPR) a další.

Více informací o konferenci najdete na webu architekturadetem.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. ARCH. KATEŘINA ROTTOVÁ, PH.D.
E-mail: 
rottokat@fa.cvut.cz