Datum zveřejnění: 
25. 10. 2023
Pomocné organizace zřizované Rektorátem Českého vysokého učení technického v Praze – Kariérní centrum a Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA – získaly zvláštní uznání v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2023. Toto uznání bylo uděleno doslovně za „holistický přístup ke studentům se specifickými potřebami na ČVUT“.

Ocenění se týkalo nového projektu Extra kariéra. Jedná se o unikátní program, v jehož rámci studující ČVUT mohli využít kariérové poradenství, práci s psycholožkami, které je učily svůj handicap přetavit třeba i v přednost, na závěr byl k dispozici personalista.

Unikátní program ale může sloužit i jako metodologie pro zaměstnavatele, firmy. Na EuroGuidance jej prezentovala vedoucí Kariérního centra ČVUT Iva Hájková Peláková, u dalších univerzit vzbudil zájem.

„Ozývají se nám vysoké školy po celé České republice, které mají zájem projekt implementovat i na své univerzitě. Předáme jim připravený postup včetně poznatků, co bychom po pilotním programu příště udělali jinak. Věříme, že toto rozšiřování Extra kariéry zlepší situaci lidí se specifickými potřebami na trhu práce a že zároveň upozorníme zaměstnavatele na tuto skupinu kandidátů, která má mnoho co nabídnout,“ uvedla Hájková Peláková.

„Projekt Extra kariéra nás naučil pracovat se studenty a studentkami se specifickými potřebami,“ dodala šéfka Kariérního centra ČVUT. Jejím kolegům ze Střediska ELSA zas poodhalil, jak funguje pracovní trh, a ukázal, na co je aktuálně potřeba studenty připravovat do budoucna.

„Uvědomili jsme si nutnost využívání částečných pracovních úvazků pro osoby se specifickými potřebami. Využívají to zejména kvůli zvýšené potřebě pravidelných rehabilitací či terapií,“ řekla Jana Zdarsová ze Střediska Elsa.

Studující absolventi projektu byli spokojeni, že objevili své silné stránky a naučili se je komunikovat, ale také vysvětlit personalistům ty slabé. Lépe se připravili na to, co je při žádání o práci čeká, někteří z nich to dokonce již úspěšně vyzkoušeli v praxi.

„V projektu plánujeme i nadále pokračovat, jakmile na něj získáme financování. Také tvoříme jako návazný krok návod pro firmy, jak ke kandidátům se specifickými potřebami přistupovat a v čem pro ně mohou být zajímaví,“ vysvětlila Iva Hájková Peláková.

Pro studenty zase budou obě součásti Rektorátu ČVUT tvořit metodiku, jak postupovat při hledání práce. Například, zda uvádět během výběrového řízení svůj handicap a mluvit o něm. Projekt Extra kariéra ukázal, že je to u každého studenta velmi individuální, ale dal i klíč, jak na postup pro ně nejlepší mohou přijít. Jedním z překvapení pro zástupce firem pak bylo, že člověk se specifickou potřebou zdaleka nemusí být fyzicky handicapovaný.

Cílem soutěže Národní cena kariérového poradenství je podpořit rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání, sbírat příklady dobré praxe a inspirovat kariérové poradce a učitele v České republice i v Evropě.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Kateřina Veselá
E-mail: 
katerina.vesela@cvut.cz