Datum zveřejnění: 
24. 10. 2023
Od 25. do 29. září byl experty z Masarykova ústavu vyšších studií realizován na Státní univerzitě Alecu Russo v moldavském Bălți kurz s názvem Transfer zkušeností z plánování rozvoje a obnovy měst do Moldavska, který byl finančně podpořen Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Českou rozvojovou agenturou.

V rámci rozvojového projektu s názvem Transfer zkušeností z plánování rozvoje a obnovy měst do Moldavska byl experty z Masarykova ústavu vyšších studií realizován pětidenní kurz pro studenty, pedagogy a místní činitele. Záměrem kurzu nebylo jen přinést poznatky z rozvoje a obnovy měst do Moldavska, ale také transfer pozitivních zkušeností a otevřených praktik v oblasti plánování a rozvoje do území Moldavska sužovaného problémy postkomunistické ekonomiky. Dále byly také prezentovány postupy a zkušenosti z plánování rozvoje a obnovy postsocialistických měst a strukturálně postižených oblastí, ale také otázky participace veřejnosti v plánovacích procesech, jejich transparentnosti a další evropské zkušenosti. Smyslem realizace kurzu, kterého se zúčastnilo přes sedmdesát účastníků z řad studentů, akademických pracovníků a zástupců dalších zainteresovaných institucí – zejména z městského úřadu v Bălți – byla i společná práce a objasňování trendů a procesů aktuálně probíhajících v rámci EU.

Během kurzu proběhly jak přímé přednášky, tak interaktivní aktivity formou nácvikových her a simulací (např. v oblasti participace či formulování strategických vizí a cílů), tak i skupinová příprava projektů řešících lokální problémy. V této části kurzu byly pod dohledem českých expertů vytvořeny čtyři různé projekty zaměřené na různé aspekty rozvoje města Bălți (revitalizace průmyslového areálu, vytvoření rekreačního přírodě blízkého parku kolem městského jezera, rekonstrukce sportovního klubu a v neposlední řadě i první návrh separace a recyklace komunálního odpadu). Že podobné projekty mají smysl, okomentovala účastnice kurzu: „Během minulého roku odešla čtvrtina studentů naší univerzity studovat do Rumunska nebo jinam do Evropy a kurz jako tento je dobrým důvodem, proč na škole zůstat a dozvědět se, jak by bylo možné aktuální situaci v Moldavsku zlepšit.“

Přednášky i aktivity byly na místě tlumočené do rumunštiny, což vysvětluje spoluautorka projektu doc. Vladimíra Šilhánková: „Jazyková bariéra v periferních částech Moldavska je stále velký problém. Ani většina mladých lidí zatím neumí anglicky a dostupné informace jsou pouze v rumunštině nebo ruštině. Množství informací o EU je obecně omezené, a navíc často zkreslené právě o dezinformace z Ruska.“

V následující etapě realizace projektu, která se uskuteční začátkem letošního prosince, je plánována studijní cesta vybraných nejlepších absolventů kurzu do České republiky, resp. do Prahy a jejího okolí, kde by měly být prezentovány projekty a řešení přímo v českém prostředí.

Za MÚVS projekt realizují dr. Michael Pondělíček, doc. Vladimíra Šilhánková a dr. Lucia Dobrucká.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
DOC. ING. ARCH. VLADIMÍRA ŠILHÁNKOVÁ, PH.D.
E-mail: 
VLADIMIRA.SILHANKOVA@CVUT.CZ