Datum zveřejnění: 
10. 10. 2023
Za přítomnosti českého velvyslance Pavla Procházky byla v zambijském Kashitu otevřena dílna, kterou v průběhu tří měsíců postavili čeští stavaři a architekti s místními dobrovolníky. Dílna bude sloužit jako zázemí pro navazující stavbu střední školy. Byla využita inovativní stavební technologie zámkových nepálených cihel stabilizovaných cementem, ve které byli proškoleni místní dobrovolníci. Technologie tak může být na místě využita ke zkvalitnění výstavby jak obytných budov, tak například při plánované výstavbě střední školy. Dílna je první budovou této školy pro 250 studentů. Než stavba postoupí do další etapy, bude fungovat jako tréninkové centrum této nové stavební technologie a při další výstavbě by měla sloužit jako zázemí pro stavbu.

Projekt byl realizován ve spolupráci Centra mezinárodních rozvojových projektů ČVUT, české organizace Přátelé New Renato a Zambijské neziskovky New Renato Community Society. Skupina dobrovolníků (Kashitu team), která stavbu realizovala, vznikla na první letní škole realizované Centrem mezinárodních rozvojových projektů ČVUT. Realizace stavby byla umožněna i díky získání finanční podpory prostřednictvím UNDP Challenge Fund a přispění mnoha dárců z řad veřejnosti.

Na slavnostní události se sešlo okolo 200 lidí, místních i hostů. Přišli také zástupci komunálních a vládních představitelů. Velvyslanec ČR Pavel Procházka při otevírání stavby řekl: “Sešli jsme se zde v srdci Kashitu s velkou radostí a hrdostí, abychom oslavili výsledek spolupráce českých a zambijských dobrovolníků, zástupců ČVUT a místní komunity New Renato. Otevřením této dílny začíná ambiciózní projekt, který přináší lepší budoucnost pro obyvatele Kashitu.”

Dílna je první budovou budoucí střední školy. Nejbližší střední škola je totiž 40 kilometrů daleko a většina místních drobných farmářů si nemůže dovolit zaplatit svým dětem jízdné či ubytování ve vzdálenějších školách. Na slavnostní akci několikrát promluvil také komisař okresní kanceláře zambijského prezidenta Francis Hasalamo. Velmi ocenil vznikající projekt: “Děkuji všem dobrovolníkům, zejména českým. Prosím, neustávejte v podpoře místní komunity, ale vytrvejte do dalších fází stavby. Střední škola totiž přináší místním obyvatelům naději na dosažení vyššího vzdělání a tím i soběstačnost.”  

Cihly se vyrábějí na speciálních cihlovačkách od firmy Cut-Tech ze Strančic u Prahy. V Zambii se zpravidla používají pálené cihly, při jejichž výrobě se spotřebuje velké množství dřeva, které je v oblasti vzácné a dochází tím k odlesňování. U nové technologie vypalování není dřevo potřeba, její zavedení tedy přispívá k zachování místních lesů.

Do použitých nepálených cihel se přidává malé množství cementu a cihly tak samy za necelý měsíc vytvrdnou. Není třeba je vypalovat, čímž se ušetří mnoho stromů. Ve výsledku jsou pevnější než pálené cihly a odolné vůči termitům, kteří jinak obydlí z pálených cihel napadají. Cihlovačka také vylisuje dvě cihly najednou a to za poloviční dobu oproti tradičnímu nástroji. Stavební proces založený na zámkových nepálených cementových cihlách tak umožňuje stavět rychleji, levněji a přitom kvalitněji.

Nejbližší přednáška Petra Čandy o projektu bude ve středu 11. 10. 2023 od 14:00 na Fakultě stavební ČVUT v rámci akce ICWD Rozvojová středa. Více na http://icwd.cvut.cz/ 

O celé tříměsíční stavbě dílny, radostech i strastech, se s veřejností podělí aktéři z řad českých stavařů a dobrovolníků v sobotu 28. října v Praze. Podrobnosti lze nalézt na webu webu Přátelé New Renato (https://pratele.newrenato.org/).

Fotografie cihlovačky, stavby i okolí jsou ke stažení zde:

https://drive.google.com/drive/folders/1tnTwqTP4F_xebs60rD1LbaCOAYeLIz5F?usp=drive_link

Picture

Picture

Picture

Picture

 

 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Jan Tilinger
E-mail: 
jan.tilinger@cvut.cz