Datum zveřejnění: 
15. 8. 2023
Soutěžní návrh vzniklý na Projektovém maratonu se opět úspěšně prosadil v prestižní mezinárodní soutěži, tentokrát získal druhé místo v 17. ročníku studentské kategorie Eurasian Prize/Architecture. Je to již druhý úspěch, po prvním místě ve studentské kategorii 43. ročníku prestižní architektonické soutěže World Architecture Award.

Návrh sirotčince v Kongu vznikl na pátém Projektovém maratonu pořádaném Centrem mezinárodních rozvojových projektů ČVUT (International Center for World Development / ICWD). Studentský tým Jirka Petrželka, Anita Černá a Tomáš Roletzki vedený doktorem Janem Tilingerem za asistence Petra Čandy spolu se zástupci organizace Naše děti v Kongu vytvořili během víkendu propracovanou studii a technické řešení pro sirotčinec. Na jaře se projekt úspěšně prosadil i ve 43. ročníku prestižní architektonické soutěže World Architecture Award. Návrh si můžete prohlédnout zde:  https://eurasian-prize.com/public-voting/entry/48

Porotkyně mezinárodní soutěže Carole Baijing, slavná nizozemská designérka, se k nynějšímu úspěchu studentského týmu vyjádřila: „Vynikající příklad projektu, který je velmi promyšlený, udržitelný, milující člověka, sociální, vzdělávací, zaměřený na přírodu, který lze realizovat za rozumnou cenu! Výborně!“ 

Hongkongský architekt Rocco Yim doplňuje: „Jednoduché řešení, architektonicky konzervativní, ale pečlivě promyšlené detaily a praktické záležitosti. To si zaslouží uznání.“  

V porotě Eurasian Prize/Architecture zasedla i mnoha cenami ověnčená indická architektka Brinda Somaya, která na projektu ocenila propracovaný návrh, adekvátně popsaný pomocí textu, nákresů a detailních renderů. „Konstrukční detaily ukazují jasnost myšlenky a plánu realizace této vize. Projekt také vysílá zprávu o udržitelné architektuře a její potřebě v rozvojových zemích.“

Projektové maratony organizuje dvakrát ročně vzdělávací platforma ICWD zaměřená na řešení globálních i lokálních rozvojových problémů s důrazem na jejich technické aspekty. Nejbližší se bude konat 15.–17. 9. 2023 a bude volně navazovat na letní školu Rozvojové září (11.–15. 9.), která je zaměřená na zahraniční rozvojové projekty. Studenti a zainteresovaná veřejnost tak mohou spojit účast na obou akcích a po letní škole si nabyté dovednosti vyzkoušet i v praxi na Projektovém maratonu. 

Projektové maratony jsou kreativně-technické hackathony, které se zaměřují na tvorbu návrhu technických řešení pro rozvojové oblasti světa. Na Projektovém maratonu byly vytvořeny projekty pro organizace: Praga Haiti, Czech Hospital v Pákistánu, Namasté Nepál, Naše děti v Kongu a Humanitas Afrika v Ghaně. Účastníci projektových maratonů získávají cennou zkušenost při tvorbě projektu do klimaticky a kulturně odlišných podmínek a zapojená organizace získává hotový projekt. Příští Projektový maraton v půli září bude zaměřen na hledání vhodného řešení zajišťujícího tepelný komfort i v zimním období pro základní školu v Dharamsale (Severní Indie). Do přípravy řešení se může zapojit každý, koho rozvojové projekty zajímají a chtěl by si tvorbu projektu v praxi vyzkoušet pod odborným vedením. Přihlásit se účastníci mohou zde http://icwd.cvut.cz/projektovy-maraton/ a zájemci mohou účast spojit s předcházejícím Rozvojovým zářím. 

Projektovému maratonu předchází Rozvojové září 2023 (11.–15. září 2023), což je již čtvrtý ročník týdenní letní školy, která bude naplněna přednáškami, workshopy i praktickými ukázkami úspěšných rozvojových či humanitárních projektů. Zúčastnit se může kdokoliv ze studentů nebo široké veřejnosti a účastníci se mohou přihlásit na http://icwd.cvut.cz/rozvojove-zari-2023/

Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT (International Center for World Development, ICWD ČVUT) je multidisciplinární platforma pro podporu vzdělání a mezioborové spolupráce v oblasti mezinárodních rozvojových projektů. Hlavním cílem centra je zkvalitnění mezinárodních rozvojových projektů vykonávaných českými organizacemi v zahraničí a propojení spolupráce odborníků z různých oborů.

Centrum nabízí příležitosti pro vzdělávání studentů i odborné veřejnosti v oblasti problematiky rozvojové spolupráce i netradičních technologií a s tím související rozšíření možností jejich uplatnění. Vytváří základní povědomí o práci v kontextu jiných kultur a prostředí a o problematice rozvojových a humanitárních projektů. Centrum umožňuje poradenství v oblasti realizace mezinárodních rozvojových projektů a zprostředkování spolupráce mezi odborníky, vyučujícími a studenty různých oborů. Centrum iniciuje spolupráci s dalšími programy rozvojových studií mezi univerzitami a vytváří další aktivity, které povedou k rozšíření povědomí o rozvojových aktivitách. Cílem je podpora mezioborové spolupráce za účelem zvýšení kvality projektů. V dlouhodobém časovém horizontu centrum směřuje k vytvoření studijního programu zaměřeného na technické aspekty rozvojových projektů (rozvojové inženýrství). Aktuálně se centrum podílí na realizaci projektu střední školy v zambijském Kashitu: https://www.kashituschool.org/

Fotografie, vizualizace a letáky k připravovaným akcím jsou ke stažení zde: https://photos.app.goo.gl/2HzWn9bXCdANMoY88

Projekt Globální vzdělávání na ČVUT byl podpořen dotací České rozvojové agentury z prostředků Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Jan Tilinger
E-mail: 
jan.tilinger@cvut.cz